VVD-raadslid Elisa De Marco en burgerraadslid David Koekoek in een speeltuin in Randwijck. De fractie steunde eerder twee burgerinitiatieven voor speeltuinen
VVD-raadslid Elisa De Marco en burgerraadslid David Koekoek in een speeltuin in Randwijck. De fractie steunde eerder twee burgerinitiatieven voor speeltuinen VVD Amstelveen

VVD dringt aan op betere communicatie over ingediende burgerinitiatieven

29 september 2022 om 10:48 Politiek

AMSTELVEEN De VVD-fractie in de gemeenteraad dringt bij het college van B en W aan op verbetering van de communicatie over de stand van zaken rond ingediende burgerinitiatieven. De VVD moedigt burgerparticipatie aan en daarom is het volgens de fractie van belang dat indieners ook een inhoudelijke reactie van de gemeente krijgen. ‘Als we aan de slag gaan met alle goede ideeën van bewoners maar daar niet over communiceren, dan kan dat burgerparticipatie onder druk zetten,’ stelt de VVD.

De gemeente stimuleert burgerparticipatie en roept bewoners aan om met ideeën te komen. Om dit makkelijk te maken, heeft de gemeente een online participatieplatform om bewoners te faciliteren om met ideeën te komen of mee te denken over het beleid of specifieke projecten. Het aantal benodigde handtekeningen om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen is ook verlaagd naar honderd (die in negentig dagen tijd behaald moeten worden). 

NATUURSPEELTUIN De VVD-fractie wil burgerparticipatie bevorderen en heeft eerder twee burgerinitiatieven omarmd. Het ging daarbij onder meer om een petitie die bewoners van Randwijck in februari hadden opgesteld om de verouderde speeltuin aan de Graaf Janlaan op te laten knappen. Deze petitie kreeg 64 handtekeningen. Het nadere initiatief was afkomstig van Olivia Menist die meer dan honderd handtekeningen verzamelde voor haar initiatief om een natuurspeeltuin in Amstelveen te ontwikkelen. Er is zelfs op initiatief van de VVD-fractie een raadsgesprek aan gewijd.

BENIEUWD NAAR STAND VAN ZAKEN De VVD-fractie vermoedt dat er achter de schermen ongetwijfeld het een en ander is gebeurd met deze initiatieven. ‘Er wordt ook hard gewerkt aan het project Groenblauwe speel- en schoolpleinen. We zien echter dat de initiatiefnemers van bovengenoemde initiatieven (nog) geen inhoudelijke reactie hebben gekregen van de gemeente en wij zijn, net als deze burgers, benieuwd naar de huidige stand van zaken. Als we aan de slag gaan met alle goede ideeën van bewoners maar daar niet over communiceren, dan kan dat burgerparticipatie onder druk zetten,’ aldus VVD-raadslid Elisa De Marco en burgerraadslid David Koekoek. 

VOORTGANG VOLGEN De VVD-fractie heeft over de communicatie met betrekking tot de burgerinItiatieven schriftelijk vragen gesteld aan het college van B en W. De fractie vraagt onder meer of de participatiewebsite (denkmee.amstelveen.nl) aangepast kan worden zodat bewoners de voortgang van de initiatieven kunnen volgen. Ook wil de VVD weten in hoeverre de gemeenteraad periodiek wordt geïnformeerd over ingediende initiatieven en de opvolging vanuit de gemeente.

Verder vraagt de VVD hoe het staat met het burgerinitiatief voor een natuurspeeltuin. Op denkmee.amstelveen.nl is door de gemeente in een reactie gemeld dat het voorstel wordt meegenomen in het plan voor Groenblauwe speel- en schoolpleinen. De VVD wil weten welke actie de gemeente inmiddels heeft ondernomen en welke stappen er nog gezet moeten worden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie