De afgeplakte ramen van de Getir-vestiging in Kostverlorenhof hebben inmiddels plaatsgemaakt voor etalages met werk van lokale kunstenaars.
De afgeplakte ramen van de Getir-vestiging in Kostverlorenhof hebben inmiddels plaatsgemaakt voor etalages met werk van lokale kunstenaars. Foto: archief/Joop Touw

Flitskoeriers krijgen iets meer ruimte in Amstelveen

30 maart 2023 om 16:30 Winkels

AMSTELVEEN Flitskoeriers, die in zeer korte tijd bestellingen bij klanten thuis afleveren, krijgen iets meer ruimte dan het college van B en W hen aanvankelijk wilde toestaan. De raad nam woensdag een amendement en een motie van de VVD aan met pleidooien voor ruimere mogelijkheden.

Het college wilde vestigingen van flitskoeriers alleen toestaan op bedrijventerreinen. Door het amendement kunnen flitskoeriers zich tijdelijk vestigen op bedrijventerrein Legmeer, totdat de woningbouwplannen in dit gebied gerealiseerd zijn. “Andere bedrijventerreinen zijn voor flitskoeriers minder interessant omdat op korte afstand daarvan weinig consumenten wonen,” aldus VVD-raadslid Bart Dorgelo. In zijn motie vroeg hij om vestigingen van flitskoeriers ook buiten bedrijventerreinen mogelijk te maken, op plekken die hiervoor geschikt zijn. “De sector heeft maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten en overlast voor omwonenden te voorkomen,” zei hij. “Dat geldt ook voor Getir in Kostverlorenhof. Met deze motie blijft werkgelegenheid in de gemeente behouden en blijft deze service beschikbaar voor Amstelveners.”

Wethouder Adam Elzakalai kon zich vinden in zowel het amendement als de motie. Die gingen echter sommige raadsfracties te ver. Zo vond Arnout Van den Bosch (PvdA) dat ook de eerste bewoners van Legmeer plezierig moeten kunnen wonen zonder overlast van flitsbezorgers. Andere plekken wilde hij alleen toestaan mits hiervoor de allerzwaarste procedure, wijziging van het bestemmingsplan, wordt doorlopen: “We willen flitsbezorgers echt zoveel mogelijk weghouden van andere plekken,” zei hij.

Het amendement kreeg 24 stemmen voor en 11 tegen. Tegenstemmers waren PvdA, BBA, Goed voor Amstelveen en ChristenUnie. Omdat het amendement in feite het collegevoorstel verving, werd er over dat voorstel niet meer gestemd. De motie haalde 28 stemmen voor en 7 tegen. Tegen waren PvdA, Goed voor Amstelveen, CDA en ChristenUnie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie