PvdA-lijsttrekker Marijn van Ballegooijen en PvdA-raadslid Arnout van den
Bosch (links)
PvdA-lijsttrekker Marijn van Ballegooijen en PvdA-raadslid Arnout van den Bosch (links) PvdA Amstelveen

PvdA Amstelveen komt met Woonmanifest om woningnood aan te pakken

7 maart 2022 om 10:05 Politiek

AMSTELVEEN PvdA Amstelveen heeft een Woonmanifest met 7 voorstellen gelanceerd om de woningnood in Amstelveen aan te pakken. De afgelopen vier jaar heeft het college van PvdA, VVD en D66 er volgens de partij veel gedaan om de woningnood aan te pakken. De PvdA is trots op wat er allemaal bereikt is, maar ziet geen reden om tevreden achterover te leunen. “Wij willen een stad waar iedereen thuis kan zijn, ongeacht leeftijd, inkomen of afkomst. Betaalbare woonruimte voor iedereen is daarvoor cruciaal,” aldus PvdA-lijsttrekker Marijn van Ballegooijen.

Dat Amstelveen een gewilde gemeente is om in te wonen, is onder meer te zien aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen, die is maar liefst 17 jaar. Ook de prijzen van koopwoningen zijn door het dak gegaan de afgelopen jaren. Hierdoor wordt voor steeds meer mensen lastig, of zelfs onmogelijk, om passende woonruimte te vinden. Dat leidt tot grote problemen voor de mensen waar het om gaat.  “Als wethouder kom ik schrijnende situaties tegen: mensen die op straat belanden omdat ze nergens meer terecht kunnen, gezinnen die bij grootouders inwonen, echtscheidingen waarbij één van de ouders niet meer bij zijn kinderen in de buurt kan wonen. Dat kàn zo niet. We moeten wat voor hen doen,” aldus Van Ballegooijen.

AL VEEL GEDAAN De afgelopen vier jaar is er al veel gedaan om de woningnood te verminderen. Nadat een aantal jaren wat minder sociale huur is gebouwd, worden er de komende tijd eindelijk weer grote aantallen sociale huurwoningen bijgebouwd. Om te beginnen bij project Alleman, maar vooral in de nieuwe wijk Legmeer, waar maar liefst 600 nieuwe sociale huurwoningen komen. Er wordt ook gewerkt aan het betaalbaar houden van bestaande huizen. Zo is recent besloten dat er opkoopbescherming komt voor huizen tot 411.000 euro, dit voorkomt dat die huizen worden opgekocht voor de verhuur. 

NOG NIET KLAAR “Er zijn grote stappen gezet, maar we zijn nog niet klaar,”zegt PvdA-raadslid Arnout van den Bosch. “Juist nu moeten we gas bijgeven: nog meer bouwen, 30 procent sociale huur in ieder bouwproject, opkoopbescherming voor alle huizen in Amstelveen, misstanden bij verhuur aanpakken; dat is dè opgave voor Amstelveen de komende jaren.”

DUIDELIJKE KEUZES Wonen is volgens de PvdA een van de belangrijkste thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Het is ook een onderwerp waarover de meningen sterk uiteen lopen in de Amstelveens politiek. Reden voor de PvdA om te komen met het Amstelveens Woonmanifest. Hierin legt de partij haar voorstel op tafel om de woningnood aan te pakken. “Waar andere partijen kiezen voor halfslachtige oplossingen, maken wij duidelijke keuzes. Dat zal roept ongetwijfeld weerstand op, maar daar zijn nu net de verkiezingen voor. Wij hopen op een sterk mandaat van de kiezer om de woningnood nu echt op te lossen,” aldus Van den Bosch.

Hieronder de tekst van het Amstelveens Woonmanifest van de PvdA: 

Amstelveen is een stad waarin we willen dat iedereen thuis kan zijn en passende woonruimte kan vinden, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond. Door de groei van het aantal inwoners en de stijging van de prijzen van zowel huur- als koopwoningen staat die doelstelling onder druk. Er zijn lange wachtlijsten. Jongeren, starters en mensen met een minder hoog inkomen vinden moeilijk een eigen woning. We willen daarom zo snel mogelijk zorgen voor meer sociale huur- en betaalbare koopwoningen. We kijken kritisch naar het huidige ruimtegebruik en gaan actief op zoek naar kansen voor nieuwbouw. De PvdA hanteert fijn wonen voor iedereen als uitgangspunt. Om dat voor elkaar te krijgen zetten wij in op de volgende 7 punten:

Meer bouwener wordt al veel gebouwd in Amstelveen, maar dat is nog niet genoeg om de woningnood op te lossen. PvdA Amstelveen wil 5.000 extra woningen in vier jaar; minimaal de helft daarvan gezinswoningen met een oppervlakte van tenminste 70m2. We blijven ons ook inzetten voor meer studentenwoningen op Uilenstede. 

Meer sociale huurwoningende afgelopen tijd heeft PvdA Amstelveen mooie successen behaald waar het gaat om sociale huurwoningen, zo komen er 600 in de nieuwe woonwijk Legmeer. PvdA Amstelveen wil die lijn doorzetten en bij nieuwbouwprojecten altijd een minimum van 30% sociale huur hanteren. Om sociale huurwoningen ook echt sociaal te houden willen we met woningcorporaties een algeheel verbod op de verkoop van sociale huurwoningen afspreken.

Opkoopbescherming snel uitbreiden: op aandringen van de PvdA wordt er in Amstelveen binnenkort opkoopbescherming ingevoerd; wie een huis koopt mag dit de eerste vier jaar niet verhuren. In eerste instantie wordt dit ingevoerd voor huizen met een waarde tot 411.000 euro. De PvdA wil dit snel uitbreiden, als het kan naar alle huizen in Amstelveen.

Bestrijd huisjesmelkershuisjesmelkers proberen veel geld te verdienen aan de woningnood. Dat leidt tot ernstige misstanden, bijvoorbeeld bij kamerverhuur. Niet alleen huurders zijn de dupe, ook ondervindt de omgeving veel overlast. De afgelopen 4 jaar is er al  veel gedaan om dit probleem aan te pakken, maar het kan beter. De PvdA wil dat regels met betrekking tot verkamering en vakantieverhuur (Airbnb) strenger worden gehandhaafd en, indien nodig, worden aangescherpt. 

Ondersteun huurders: sommige huurders krijgen te maken hebben met slecht verhuurderschap. Na een motie van PvdA Amstelveen worden ook Amstelveense huurders nu ondersteund door Stichting !WOON. Deze ondersteuning willen wij verder uitbouwen. Elke flat zou een goed functionerende bewonerscommissie moeten hebben; waar dat nu niet zo is, willen we die oprichten en ondersteunen. 

Geef voorrang aan bijzondere beroepsgroepensinds januari 2021 geldt de Voorrangsregeling Beroepsgroepen voor onderwijs- en zorgpersoneel. Dit is een groot succes. De PvdA wil dat deze regeling wordt uitgebreid met middeldure huurwoningen en andere beroepsgroepen zoals politiepersoneel. 

Niemand op straat in Amstelveendoor woningnood ontstaan schrijnende situaties, waarbij mensen soms zelfs op straat dreigen te belanden. Denk hierbij aan het huisvesten van woningzoekenden na een scheiding. PvdA Amstelveen wil dat in zulke gevallen de gemeente sneller kan bijspringen, bijvoorbeeld door voorrang op een sociale huurwoning te verstrekken of alternatieve woonruimte te zoeken. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie