Uit onderzoek blijkt dat 16 procent van de huishoudens met een laag inkomen in Amstelveen in een vrije sectorwoning woont.
Uit onderzoek blijkt dat 16 procent van de huishoudens met een laag inkomen in Amstelveen in een vrije sectorwoning woont. PR

Relatief veel ‘dure scheefwoners’ in Amstelveen

Wonen

AMSTELVEEN In Amstelveen wonen relatief veel ´dure scheefwoners’. Dat blijkt uit het tweejaarlikse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Dure scheefwoners zijn huishoudens met een laag inkomen die woning in de vrije sector huren, omdat ze bijvoorbeeld nog niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het Amstelveense college noemt het zorgelijk ontwikkeling dat dit in Amstelveen relatief vaak voorkomt, omdat deze huishoudens relatief veel van hun totale inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Het stimuleert het college om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, zodat er meer sociale huurwoningen vrijkomen voor de groep waarvoor deze bedoeld zijn. 

Uit het woononderzoek blijkt dat 16 procent van de huishoudens met een laag inkomen in Amstelveen in een vrije sectorwoning woont. Dat is meer dan het gemiddelde in de hele MRA. Daar ligt dat percentage op 10 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat huurders in Amstelveen gemiddeld 918 euro aan kale huur per maand betalen. Dat is behoorlijk meer dan gemiddeld in de regio en de MRA. Recent verhuisde huurders betalen gemiddeld 1.212. Na aftrek van de huurtoeslag, zijn bewoners gemiddeld 30 procent van hun inkomen kwijt aan huur.

Volgens het college van B en W wordt 83 procent van de sociale huurwoningen van woningcorporaties bewoond door personen met een gezamenlijk laag inkomen tot 40.024 euro. Daarnaast is er nog een groep bewoners met lage gezamenlijke middeninkomens (tussen 40.024 en 44.635) die niet als scheefhuurder wordt gezien. Ongeveer 12 procent van de bewoners van sociale huurwoningen heeft een gezamenlijk inkomen dat hierboven ligt en zij worden als ‘goedkope scheefwoners’ gezien.

[BETAALBAARHEID ONDER DRUK] Het Amstelveen college van B en W stelt zich ook te herkennen in de conclusie van het woononderzoek dat de betaalbaarheid van woningen verder onder druk is komen te staan. De gemeente zet verschillende midddelen in om de situatie te verbeteren. ‘Via kaders in de Woonagenda Amstelveen, prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met ontwikkelaars wordt eraan gewerkt om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren. Bij nieuwbouwwoningen wordt er gewerkt met een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. Met de opkoopbescherming hebt u het college een nieuw instrument gegeven om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren. Dit instrument helpt ons ook om meer woningen beschikbaar te houden in de koopsector en remt naar verwachting verdere prijsstijging. Sinds 2018 wordt bij nieuwbouwwoningen al gewerkt met de door de gemeenteraad vastgestelde Doelgroepenverordening met maximale prijzen voor middeldure huur- en koopwoningen.

advertentie