AVA-fractievoorzitter Michel Becker (rechts) presenteert het verkiezingsprogramma met fractiesecretaris Ben Westendorp in het bijzijn van AVA-kandidaten Ronald Bouwman en Gonnie van Rietschoten
AVA-fractievoorzitter Michel Becker (rechts) presenteert het verkiezingsprogramma met fractiesecretaris Ben Westendorp in het bijzijn van AVA-kandidaten Ronald Bouwman en Gonnie van Rietschoten Stefan Thoth, amstelveenweb.com nl

Actief voor Amstelveen wil met spoed betaalbare starterswoningen

17 januari 2022 om 12:11 Politiek

AMSTELVEEN De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) heeft haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. De partij gaat daarin onder meer uitgebreid in op de problemen op de lokale woningmarkt. ‘Om te voorkomen dat er een hele generatie thuiswonende jongeren de stad uitgejaagd worden, zullen er met spoed betaalbare starterswoningen moeten worden gebouwd,’ zo stelt de partij. Ook moeten er meer betaalbare ouderenwoningen en een passende verhuisvergoeding komen, om de doorstroming op de woningmarkt voor jonge gezinnen te bevorderen.

Bij nieuwbouw moet volgens AVA de nadruk gelegd worden op het bouwen van woningen met prijzen die voor starters betaalbaar zijn. ‘In de huursector tot maximaal 850 euro en in de koopsector tot maximaal 285.000 euro.’ Ook moeten er meer geschikte plekken gezocht worden voor betaalbare grondgebonden woningen in plaats van hoogbouw waar de gemeente nu op inzet. ‘Daarom vinden wij ook dat het bespreekbaar moet worden om op langere termijn delen van ons buitengebied in onderzoek te brengen voor grondgebonden woningbouw, waarbij wonen gemixt wordt met natuur en landschap. Het is van belang daarbij met alle bewoners en betrokkenen in het buitengebied in gesprek te gaan en te blijven.’

GEMEENTELIJKE WOONCORPORATIE Om meer schot in de zaak te brengen wil AVA het ´monopolie van de huidige wooncorporatie (Eigen Haard, red.) en ontwikkelaars breken,´ zoal de partij dat stelt. AVA pleit voor het oprichten van een Woonfonds, waarin zowel de gemeente, pensioenfondsen en particulieren kunnen beleggen in bouwgrond en aankoop van bijvoorbeeld lege kantoorpanden. Deze gronden en gebouwen zouden dan beheerd moeten worden door een nieuw op te richten gemeentelijke Wooncorporatie.

SENIOREN BELANG AVA doet voor de tweede keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen in 2018 behaalde de partij twee zetels in de gemeenteraad. AVA kondigde vorige week aan dat Ouderen Combinatie Amstelveen zich per 1 maart bij haar aansluit. Die ouderenpartij heeft nu één zetel in de raad. In het verkiezingsprogramma van AVA wordt ruim aandacht aan ouderen besteed. Zo kondigt de de partij aan zich ook in de toekomst in te blijven zetten om te zorgen dat gratis openbaar vervoer voor 65-plussers verzekerd is. AVA wil ook dat er in het nieuwe college van B en W een specifieke portefeuille Senioren Belang moet komen om de belangen van ouderen goed te behartigen. 

Omdat de meeste ouderen liefst zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen, pleit AVA voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook bij nieuwbouw moet dit worden gestimuleerd. AVA is tevens voorstander van het aanstellen van een onafhankelijke seniorencoach die ouderen ondersteunt bij het formuleren van hun woonwensen, het verhuizen naar een passende woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. 

AVA heeft daarnaast ook aandacht voor de wensen jongen. De partij heeft hiervoor  AVA-NEXT een platform opgericht om op te halen wat jongeren beweegt en waar mogelijk hun wensen te realiseren.

ADVISEREND REFERENDUM AVA pleit verder voor verandering van de bestuurscultuur. De partij wil de Invloed van inwoners op het bestuur van de stad vergroten en wil de mogelijkheid van een adviserend referendum invoeren. Dat moet worden georganiseerd bij beslissingen die grote gevolgen hebben voor de inwoners van Amstelveen. Daarnaast wil AVA het Burgerinitiatief invoeren. Hiermee kunnen inwoners een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. AVA wil ook naar een open bestuurscultuur, met een beknopt coalitieakkoord op hoofdlijnen en het vaker voorleggen van verschillende mogelijke scenario’s aan de gemeenteraad.

BUURTWINKELS AVA wil ook graag dat in elke wijk een wijkambassadeur wordt benoemd die een schakel tussen bewoners en gemeente vormt. Verder wil de partij het lokale ondernemersklimaat versterken. Zo wil AVA ook dat de buurtwinkels weer een prominente plek krijgen in de wijken. ‘Waar mogelijk en wanneer nodig, moeten zij kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente,” aldus de partij. AVA wil zich verder onder meer sterk maken voor veiligheid, gezondheid en de terugkeer van en dierenasiel. 

VLUCHTELINGEN De partij een humaan beleid voor vluchtelingen die ongewild huis en haard hebben moeten verlaten. ‘Daarvoor kan – indien beschikbaar - tijdelijke noodopvang in Amstelveen worden gerealiseerd. Economische asielzoekers worden daarvan echter uitgesloten. Ook voor de zogenaamde uitgeprocedeerde groep asielzoekers is in Amstelveen géén plaats,’ aldus AVA. De partij pleit ook voor aan andere aanpak van huisvesting van statushouders. ‘Amstelveen levert een jaarlijkse bijdrage aan de opvang van statushouders op last van de rijksoverheid. De voor dat doel verstrekte woningen, gaan ten koste van de op de lange wachtlijst staande Amstelveense woningzoekenden. Zonder de rechten op woonruimte te betwisten is AVA voorstander van het verminderen van de druk op het schaarse woningbestand. Zij vindt dat de gemeente zich in regioverband en landelijk sterk voor moet maken om statushouders te huisvesten in minder onder druk staande gebieden in Nederland en niet in de drukke steden in de Randstad.’

COFFEESHOP AVA meldt ook in het verkiezingsprogramma dat zij voorstander is van het toestaan van een coffeeshop in Amstelveen. ‘Het is niet meer van deze tijd om wietgebruik alleen maar argwanend te benaderen. Wij denken dat de gereguleerde verkoop in een coffeeshop criminaliteit en volksgezondheidsrisico’s kan terugdringen. In die zin vinden wij dat een coffeeshop, bijvoorbeeld op een industriegebied, binnen de samenleving van Amstelveen passend is.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie