Bedrijventerrein Legmeer vanuit de lucht gezien.
Bedrijventerrein Legmeer vanuit de lucht gezien. Gemeente Amstelveen

Tijdelijke opvang 60 minderjarige asielzoekers op bedrijventerrein Legmeer

23 mei 2023 om 16:29 Maatschappelijk

AMSTELVEEN Amstelveen gaat tijdelijk circa zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen op bedrijventerrein Legmeer. Vanwege het grote tekort aan opvangplekken voor asielzoekers heeft het Rijk, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Spreidingswet, gemeenten dringend om opvang voor asielzoekers te realiseren. In Amstelveen is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met bouwbedrijf en aannemer De Heemraad BV overeengekomen om voor de minderjarige asielzoekers tijdelijke woonunits op bedrijventerrein Legmeer te plaatsen. Het realiseren van opvang en bijbehorende voorzieningen kost tijd en is naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2024 gereed.

Volgens wethouder asielopvang Adam Elzakalai wil Amstelveen met de opvang van asielzoekers een bijdrage leveren aan de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. “We hebben vorig jaar allemaal de beelden gezien van het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel, waar honderden mensen noodgedwongen buiten moesten slapen. Nog steeds is er een groot tekort aan opvangplekken. Amstelveen neemt haar verantwoordelijkheid conform de mogelijke taakstelling van het Rijk. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar kleinschalige opvanglocaties, zodat de druk op omgeving beheersbaar blijft.” De opvang van asielzoekers is in eerste instantie voor 2,5 jaar met de mogelijkheid om jaarlijks te verlengen tot maximaal vijf jaar.

BEGELEIDING

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de minderjarige asielzoekers bij hun dagelijkse activiteiten op de locatie. Ronald Smallenburg, woordvoerder COA: “De jongeren zijn leerplichtig en gaan naar school. Ze sporten en doen mee aan activiteiten van het COA of in de buurt. Daar zullen we ook maatschappelijke organisaties bij betrekken.”

INLOOPAVOND 

Om omwonenden en anderen belanghebbenden tijdig te informeren organiseert de gemeente op dinsdag 30 mei van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in het raadhuis (Laan Nieuwer-Amstel 1). Direct omwonenden en ondernemers op Legmeer ontvangen ook een uitnodiging per brief. Het COA en de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een mail naar vluchtelingen@amstelveen.nl.

Wie nu al vragen heeft of wilt u iets doen voor deze groep kan een bericht sturen naar hetzelfde e-mailadres. 

Vanaf 24 mei is al een aantal vragen en antwoorden over de opvang van asielzoekers op: amstelveen.nl/vluchtelingen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie