Tijdelijke opvangunits voor Oekraïense vluchtelingen in de wijk Kronenburg.
Tijdelijke opvangunits voor Oekraïense vluchtelingen in de wijk Kronenburg. Gemeente Amstelveen

Amstelveen: ‘Buiten LIB4-gebied weinig ruimte voor opvanglocatie asielzoekers’

20 januari 2023 om 16:06 Maatschappelijk

AMSTELVEEN In februari 2023 treedt naar verwachting de Spreidingswet in werking met als doel om de opvang van asielzoekers gelijkmatig over alle gemeenten in Nederland te verdelen. Volgens de eerste berekeningen van de provincie Noord-Holland komt Amstelveen uit op circa 350 asielzoekers. Om de druk op omliggende wijken en voorzieningen beheersbaar te houden gaat de voorkeur van het college van B en W daarbij uit naar realisatie van twee relatief kleinere opvanglocaties. Het is echter lastig om daar een pek voor te vinden vanwege de ruimtelijke beperkingen die de nabijheid van Schiphol oplevert.

‘Buiten het Luchthavenindelingsbesluit(LIB)4-gebied heeft Amstelveen weinig ruimte om opvang van een grote groep asielzoekers te lokaliseren,’ zo meldt het college in de brief aan de gemeenteraad. ‘Voor realisatie van een opvanglocatie in LIB4-gebied (zoals Uilenstede/Kronenburg, red.) hebben we een Verklaring van Geen Bedenkingen (vvgb) nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De verwachting is dat die verklaring niet makkelijk te verkrijgen is. Wanneer we na ambtelijk en zo nodig bestuurlijk aandringen, geen vvgb verkrijgen voor een mogelijke locatie in LIB4-gebied is een optie om het aantal asielzoekers dat wij in Amstelveen opvangen te verlagen als gevolg van strijdig handelen van diverse Rijksorganen,’ zo stelt het college.

De gemeente kreeg eerder van het ILT geen goedkeuring voor de bouw van 2.500 studentenwoningen in Kronenburg/Uilenstede vanwege de ligging onder de aanvliegroute van Schiphol.

De gemeente heeft inmiddels wel al overleg met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gevoerd. De insteek van de gemeente is daarbij de realisatie van twee opvanglocaties, namelijk: één locatie voor de opvang van minderjarige asielzoekers (circa 80 tot 100 jongeren) en één locatie voor volwassen asielzoekers voor opvang van de resterende taakstelling (circa 250 asielzoekers). 

ONDERWIJS

Amstelveen wil de opvang voor vijf jaar realiseren. In een bestuursovereenkomst met het COA wil de gemeente onder meer vastleggen dat die instelling verantwoordelijk is voor de bouw of renovatie van de opvanglocaties, het beheer en de exploitatie van de opvang en het organiseren van de benodigde voorzieningen. Ook wil de gemeente daarin opname dat het COA zinvolle dagbesteding voor de asielzoekers organiseert, waaronder onderwijs voor de kinderen, Nederlandse les voor volwassenen, sport en maatschappelijke participatie. 

Tot slot moet in de overeenkomst opgenomen worden dat asielzoekers die in Amstelveen verblijven, aan de regio (bij voorkeur aan Amstelveen) worden gekoppeld als ze een verblijfsstatus krijgen. Die koppelingen tellen dan mee voor de halfjaarlijkse taakstelling voor huisvesting van statushouders die de gemeente van het Rijk opgelegd krijgt.

PERSONEELSTEKORT

Het college waarschuwt daarbij wel voor de mogelijke gevolgen van het grote personeelstekort waar het COA mee kampt. ‘Het is vanwege de huidige asielcrisis niet ondenkbaar dat het COA de gemeente gaat vragen de benodigde voorzieningen voor de komst van de asielzoekers voor te bereiden. In dat geval krijgt de gemeente een vergelijkbare rol als voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze extra taak is de ambtelijke organisatie niet ingericht.”

Op woensdagavond 1 februari vindt er een debat van de gemeenteraad plaats over de opvang van asielzoekers in Amstelveen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie