De tijdelijke opvangunits voor vluchtelingen uit Oekraïne in de wijk Kronenburg.
De tijdelijke opvangunits voor vluchtelingen uit Oekraïne in de wijk Kronenburg. Gemeente Amstelveen

Onderzoek mogelijkheden opvang asielzoekers op twee locaties in Amstelveen

22 december 2022 om 15:45 Overig

AMSTELVEEN In februari 2023 treedt naar verwachting de Spreidingswet in werking. Opzet van deze wet is de opvang van asielzoekers gelijkmatig over alle gemeenten in Nederland te verdelen. In een eerste indicatieve berekening van de provincie Noord-Holland komt Amstelveen uit op circa 350 asielzoekers. De gemeente is een inventarisatie gestart naar de mogelijkheden voor opvang in Amstelveen. Om de druk op omliggende wijken en voorzieningen beheersbaar te houden gaat de voorkeur daarbij uit naar twee relatief kleinere opvanglocaties. 

De gemeente meldt dat zij het belangrijk vindt om dit proces zorgvuldig uit te voeren en wil de gemeenteraad en inwoners tijdig bij dit proces betrekken. Het realiseren van opvanglocaties vraagt volgens de gemeente veel voorbereidingen en is naar verwachting niet eerder dan november 2023 gereed.

STATUSHOUDERS Het Rijk verplicht gemeenten daarnaast ook om statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) op te vangen naar rato van het aantal inwoners. Om de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra te bevorderen en daarmee plekken vrij te maken voor asielzoekers wil het Rijk dat gemeenten dit versneld doen. Amstelveen voldoet ruimschoots aan de taakstelling van het Rijk. Voor de 2de helft van 2022 is het aantal statushouders dat Amstelveen onderdak moet bieden met 34 personen verhoogd naar 104. De gemeente heeft voor al deze statushouders inmiddels huisvesting gevonden.

OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN Daarnaast verblijven er momenteel circa 670 vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen, van wie circa 350 in de gemeentelijke opvang in hotels zijn ondergebracht en 70 in een tijdelijke noodopvanglocatie. Bij gastgezinnen verblijven circa 250 vluchtelingen. 

Onlangs heeft de Europese Unie besloten het tijdelijk verblijfsrecht van vluchtelingen uit Oekraïne te verlengen tot en met maart 2024. Op basis daarvan heeft de gemeente de overeenkomsten met de hotels waar de vluchtelingen uit Oekraïne verblijven, verlengd tot 1 januari 2024. Ook de overeenkomsten met instellingen die de vluchtelingen ondersteunen, zoals huisartsenzorg, Participe en Vluchtelingwerk, zijn verlengd. De focus komt bij Oekraïense vluchtelingen in 2023 meer te liggen op zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving en minder op opvang.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie