Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Archief BDU

Amstelveen start inventarisatie naar mogelijkheden voor opvang asielzoekers

8 december 2022 om 12:02 Maatschappelijk

AMSTELVEEN Het college van B en W van Amstelveen start een inventarisatie van de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in de gemeente. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de zogenaamde Spreidingswet, het wetsvoorstel dat het kabinet naar buiten heeft gebracht om te komen tot een duurzame oplossing voor de asielcrisis. Uitgangspunt van die wet is dat gemeenten een taakstelling opgelegd krijgen om locaties voor opvangvoorzieningen voor asielzoekers te realiseren.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel moet nog plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de wet per 1 februari 2023 in werking treedt. De taakstelling wordt naar verwachting gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. De eerste indicatieve opgave die de provincie voor gemeenten in Noord-Holland heeft opgesteld, komt voor Amstelveen uit op circa 350 asielzoekers. De wet maakt het mogelijk dat gemeenten binnen de regio via afspraken kunnen maken over verdeling van de aantallen asielzoekers en statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) die opvang geboden moet worden. Voor Amstelveen behoort bij deze uitruilmogelijkheid tot de regio Amsterdam-Amstelland.

Het college verwacht dat als Amstelveen geen plekken voor opvang van asielzoekers aanbiedt, er vanuit de regio druk zal ontstaan om in plaats daarvan hier meer statushouders te huisvesten. Dat brengt complicaties met zich mee omdat deze erkende vluchtelingen recht hebben op huisvesting en een beroep kunnen doen op maatschappelijke voorzieningen die al onder druk staan, zoals onderwijs en gezondheidszorg. 

Daarbij verwacht het college dat de reguliere halfjaarlijkse taakstelling voor huisvesting van statushouders de komende jaren ook hoger zal worden. Tot nu toe heeft Amstelveen volgens het college bijgedragen aan de oplossing van de problemen in de asielopvang door te voldoen aan deze halfjaarlijkse taakstelling. ‘Dat blijkt echter onvoldoende om de asielcrisis in Nederland duurzaam op te lossen.’

Tegen deze achtergrond is de gemeente nu een inventarisatie van de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in Amstelveen gestart. De opvang van asielzoekers leidt volgens B en W niet tot extra druk op de woningmarkt en maatschappelijke voorzieningen. Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) beheert de locaties en is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Volgens B en W kan de gemeente op deze wijze regie op de vluchtelingenopvang in Amstelveen houden én voldoen aan de bijdrage die het Rijk de gemeente oplegt voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Het college wil hierover in gesprek met de gemeenteraad in een raadsdebat voorafgaand aan de eerstkomende raadsvergadering in 2023.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Dagelijks of wekelijks het laatste nieuws in je inbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie