Het gemeentehuis.
Het gemeentehuis. Joop Touw

‘Veelkleurigheid is onze kracht’: Ongeveer achtduizend expats mogen hun stem uitbrengen

Achtergrond Internationalisering

AMSTELVEEN ‘De Amstelveense samenleving is veelkleuriger en internationaler geworden. Dit vraagt om nieuw passend beleid voor een sterke sociale basis in onze stad.’ Uit: ‘Amstelveen Ontmoet Elkaar’, een visie van de gemeente Amstelveen, december 2020. Het Amstelveens Nieuwsblad berichtte de afgelopen weken over die sociale basis. Hoe staat het ermee? Vandaag het zesde en laatste deel: De lokale politiek.

Internationalisering staat nog niet zo lang op de Amstelveense politieke agenda. Dat bleek uit eerdere gesprekken in deze serie met politici. Burgemeester Tjapko Poppens noemde het ‘een relatief nieuw thema’ en wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen merkte op dat internationalisering een paar jaar geleden voor het eerst begon te leven in de gemeenteraad.

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijken de vier grootste partijen (VVD, D66, GroenLinks en bbA) naar dit onderwerp? De lijsttrekkers zeggen dat het zonder meer op de agenda staat. 

Herbert Raat, lijsttrekker voor de VVD, met tien zetels de grootste partij in de gemeenteraad, vindt internationalisering alleen wel een containerbegrip. “Wij zijn liberalen. Het maakt ons niet uit of iemand uit Japan, India, Rusland of de Achterhoek komt, zoals ik. Waar het ons om gaat is: draag je iets bij aan Amstelveen? Waar we wel voor waken is dat we geen stad worden van passanten. Wij vinden dat er meer koopwoningen moeten komen. Inwoners investeren dan voor de langere termijn. Dat geeft binding en het geeft aan: wij gaan nergens naar toe, wij leven hier.”


Herbert Raat (VVD) - Aangeleverd

D66 (momenteel 7 zetels) stelt in het verkiezingsprogramma dat ‘nieuwkomers en migranten die naar Amstelveen komen om hier een toekomst op te bouwen er vanaf dag één bij horen.’ Lijsttrekker Floor Gordon: “Internationalisering is bij uitstek het onderwerp van D66. Wij staan voor kansengelijkheid. Een groot deel van onze economie draait op internationale bedrijven en werknemers. Ze zijn hier niet voor niets; we hebben internationals nodig. Het past ook bij ons internationale karakter. In Amstelveen heeft bijna de helft van de inwoners een migratieachtergrond, 21 procent een niet-Nederlandse nationaliteit, dat mogen we niet negeren. Die veelkleurigheid is onze kracht.”


Floor Gordon (D66) - Aangeleverd

Ook GroenLinks (5 zetels) maakt zich hard voor diversiteit. ‘Verschillen in mensen moeten we vieren als GroenLinks Amstelveen. Je mag hier zijn wie je bent’, staat in het verkiezingsprogramma. Toch plaatst GroenLinks een kanttekening. Lijsttrekker Lennart de Looze. “Veel inwoners ervaren de sociale cohesie als een probleem. Daar moeten we wat aan doen. Wij zien dat het college nu een eenzijdige focus heeft op economische groei, terwijl er met maatschappelijke effecten, vooral verbonden met de woningnood en die sociale cohesie, veel te weinig rekening wordt gehouden. Het is voorlopig beter te stoppen met het openen van nieuwe internationale scholen en het aantrekken van internationale bedrijven. Dat heeft te veel een aanzuigende werking. Scholen hebben het al moeilijk genoeg met kinderen met een taalachterstand. Ik zeg niet dat we vol zijn, maar we zitten wel tegen onze grenzen aan.”


Lennart de Looze (GroenLinks) - Aangeleverd

Voor Burgerbelangen Amstelveen (4 zetels) is het beperken van de groei van Amstelveen ook van belang. Lijsttrekker Ruud Kootker: “Momenteel heeft Amstelveen ongeveer negentigduizend inwoners. Wij willen, om een goede balans te houden tussen leefbaarheid en economische groei, maximaal 110.000 inwoners. Dan is het ook wel klaar én hebben we een bijdrage geleverd aan de problemen met huisvesting.” Dat wil bbA ‘met alle Amstelveners’ doen. Burgerbelangen constateert in het verkiezingsprogramma, met als titel ‘Alleen samen
maken we Amstelveen nog mooier’, dat de samenstelling van de bevolking in de loop der jaren is veranderd. Ruud Kootker: “Naast de Amstelveners, die hier geboren en getogen zijn, zijn er veel internationals bijgekomen. Dat heeft soms gevolgen voor de saamhorigheid in de stad. Nieuwkomers hebben andere overtuigingen en voorkeuren. Om de saamhorigheid te waarborgen dienen we rekening met elkaar te houden. Door te luisteren, leren en begrijpen.” Burgerbelangen Amstelveen wil dat bereiken door onder andere buurtbemiddeling een belangrijke rol te laten vervullen. Sommige inwoners vinden, zo bleek uit eerdere afleveringen in deze serie, dat het aantal nieuwkomers te rap toeneemt. Er is vooral onvrede over het tekort aan woningen.


Ruud Kootker (BBA) - (Foto: Katja Mali)

Floor Gordon, lijsttrekker van D66: “Ik begrijp dat verandering, zeker als die snel gaat, onrust veroorzaakt. Herkenning ontbreekt en contact leggen is lastiger bij een culturele of taalbarrière. Daar moeten we alert op zijn en als gemeente inwoners samen proberen te brengen. Aan de andere kant zijn er veel vooroordelen. Over het woningtekort wordt vaak gezegd: ‘Ze nemen onze huizen in.’ Ik ga daar niet in mee. Internationals zijn niet de oorzaak van de schaarste op de woningmarkt. Sterker: zij geven zelf ook aan moeite te hebben een passende woning te vinden.’

GroenLinks is het daar mee eens. Lennart de Looze: “Wij geven expats en internationals niet de schuld van de woningnood. Het is een fout in ons systeem en daar moeten we aan werken. Door meer verdieping te creëren, meer zeggenschap aan de burgers te geven en meer te faciliteren.” VVD-lijsttrekker Herbert Raat: “Alleen maar woningen bouwen: dat is niet de kwaliteit van Amstelveen. Bovendien willen we niet te hoog de lucht in. Ik ben het eens met architect Sjoerd Soeters. Hij is van mening dat voor een leefbare stad en het houden van onderling contact een gemeente niet hoger dan vijf etages moet bouwen.”

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De campagne is in volle gang. Het aantal stemgerechtigden is 66.179. Ongeveer achtduizend expats mogen ook hun stem uitbrengen. Dat is iets meer dan 12 procent van de Amstelveners. De lijsttrekkers houden rekening met de expats en richten zich tijdens hun campagne ook op hen. Partijen maken flyers in het Engels en websites worden in het Engels vertaald. Sommige partijen nodigen internationals uit om uit te leggen hoe het Nederlandse kiesstelsel in elkaar zit. En ze proberen natuurlijk de expat over te halen op hun partij te stemmen. Lennart de Looze: “Onze groene agenda spreekt internationals aan.”

Voor de meeste partijen is internationalisering vooral, net zoals burgemeester Tjapko Poppens eerder in deze serie al aangaf, ‘een gegeven’. Zelf ervaren de lijsttrekkers dat ook. Floor Gordon geniet van de contacten met nieuwkomers. “Ik woon zelf in een internationale buurt. Mijn man is Amerikaan. Mijn buren komen overal vandaan: uit Roemenië, Rusland, Argentinië, Israël. Wij hebben altijd hele leuke etentjes met elkaar. Culturele ervaringen worden uitgewisseld. Onze kinderen spelen samen. Het zorgt voor een enorme dynamiek.”

Dit artikel is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit het Mediafonds Amstelveen.

Martin Bons

advertentie