Onderzocht wordt in hoeverre de sportinfrastructuur doelmatig en doeltreffend is
Onderzocht wordt in hoeverre de sportinfrastructuur doelmatig en doeltreffend is Pixabay

Onderzoek naar doelmatigheid van sportbeleid in Amstelveen

17 maart 2023 om 13:03 Sport

AMSTELVEEN De rekenkamercommissie Amstelveen is in maart een onderzoek gestart naar het sportbeleid in de gemeente Amstelveen. Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraad en de inwoners antwoord te geven op de vraag in hoeverre de sportinfrastructuur (AmstelveenSport, sportaccommodaties, en verenigingen) in Amstelveen doelmatig en doeltreffend is.

Tijdens het onderzoek wordt onder andere onderzocht hoe het college van B en W en de raad op de uitvoering van het sportbeleid in het algemeen en op AmstelveenSport sturen. Ook komt de vraag aan bod in hoeverre de sportinfrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoefte van de inwoners. Verder onderzoek de rekenkamercommissie of het college en de gemeenteraad zicht hebben op het gebruik, de kosten en het beheer van de sportinfrastructuur.

De ervaringen van inwoners en sportverenigingen neemt een belangrijke plek in bij dit onderzoek. In het onderzoeksrapport komen concrete aanbevelingen te staan voor de gemeenteraad om vanuit de kaderstellende en controlerende rol de sportinfrastructuur voor de inwoners van Amstelveen te verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Partner en Pröpper. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting rond de zomer 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie