Afbeelding
Pixabay

Amstelveen vernieuwt minimabeleid

4 december 2022 om 08:00 Politiek

AMSTELVEEN De gemeenteraad is woensdag akkoord gegaan met het aanpassen van het minimabeleid. Dit volgt op een onderzoek van de Rekenkamercommissie Amstelveen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid. Met de instemming is de raad ermee akkoord gegaan dat aanbevelingen van de commissie in praktijk worden gebracht. Zo gaat beter gekeken worden naar de doelgroep, naar de effecten van het beleid en naar de mate van tevredenheid over het beleid. 

Een voornaam aandachtspunt is ook het vergroten van het bereik van de regelingen. Veel mensen die er recht op hebben, maken er nu geen gebruik van, bijvoorbeeld omdat ze van het bestaan ervan niet weten. De informatievoorziening moet daarom beter. Zowel de SP als Actief voor Amstelveen (AVA) dienden een motie in met voorstellen om die informatie te verbeteren. De SP wilde een laagdrempelig loket in de wijkcentra voor de doelgroep en AVA stelde een speciale website voor waar alles eenvoudig op te vinden is en meer folders. 

Volgens wethouder Marijn van Ballegooijen heeft de gemeente er al veel aan gedaan om aanvragen van regelingen gemakkelijk te maken. De moties voegden volgens hem niets toe aan wat de Rekenkamercommissie al naar voren heeft gebracht. “De concrete punten in deze moties gebeuren in feite al,” zei hij. Diverse raadsfracties vonden dat ook en meenden dat de moties zich teveel bemoeiden met de praktische uitvoering. Beide moties werden verworpen, die van de SP kreeg zes stemmen voor en die van AVA zeven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie