Marijn van Ballegooijen.
Marijn van Ballegooijen. PvdA Amstelveen

PvdA-lijsttrekker Van Ballegooijen: ‘Kneiterlinks college goed voor Amstelveen’

8 maart 2022 om 14:34 Politiek

AMSTELVEEN PvdA-lijsttrekker Marijn van Ballegooijen heeft gereageerd op de weblog van VVD-lijsttrekker Herbert Raat waarin hij zijn angst uitsprak voor een kneiterlinks college in Amstelveen. Die angst is volgens Van Ballegooijen niet nodig: ‘Een kneiterlinks college is juist heel goed voor Amstelveen; in het bijzonder voor de middenklasse en voor ondernemers, zaken waar ook de VVD voor op zegt te komen,’ stelt hij in een artikel op de website van PvdA Amstelveen

De woordenstrijd is opmerkelijk want VVD en PvdA werken al jaren samen in het Amstelveense college van B en W. In deze verkiezingstijd kiezen ze er nu echter voor om de verschillen tussen de partijen te benadrukken.

GELIJKE KANSEN Waar ‘rechts’ volgens de PvdA-lijsttrekker vaak ‘ieder voor zich’ is, gaat ‘links’ volgens hem over wat we samen hebben. ‘Geen dure privéles maar goed onderwijs in goede schoolgebouwen. Een mooi park, zodat ook mensen zonder tuin fijn buiten kunnen zijn. Goed openbaar vervoer, ook voor mensen zonder auto. Omdat publieke voorzieningen voor iedereen zijn dragen ze bij aan gelijke kansen voor ons allemaal. Het ‘kneiterlinkse’ college in Amsterdam laat een voorbeeld zien: daar wordt achterstallig onderhoud aan het Amsterdamse Bos en aan de kademuren eindelijk ingehaald,’ stelt Van Ballegooijen. Herbert Raat schetste in zijn weblog het achterstallig onderhoud aan de kademuren en in het bos, juist als schrikbeeld hoe het uit kan pakken als links de gemeentekas beheert.

BESTAANSZEKERHEID Ook over de manier waarop mensen die in de knel zitten bijgestaan moeten worden, verschilt Van Ballegooijen van mening met Raat. Links partijen zien deze mensen volgens de VVD-lijsttrekker als slachtoffers die geholpen moeten worden, terwijl de VVD ze ziet als mensen die wat kunnen en een duwtje in de rug nodig hebben. Van Ballegooijen wijst er in zijn reactie op dat bestaanszekerheid een kernwaarde van de PvdA is. ‘Dat betekent dat je terug kunt vallen op goede gezondheidszorg als dat nodig is. Dat je niet zomaar je baan, je huis of je inkomen kwijt kunt raken. Linkse partijen hebben daarvoor het fundament gelegd met vaste contracten, huurbescherming en uitkeringen. De VVD denkt dat deze verzorgingsstaat leidt tot luiheid. Maar die zekerheid zorgt er juist voor dat mensen risico’s kunnen nemen: een huis durven te kopen, kinderen durven te nemen, of een opleiding durven te starten. De verzorgingsstaat is niet alleen voor arme mensen, maar zorgt ervoor dat de middenklasse kan werken en kan leven. En dat is juist ook in het belang van ondernemers. Want hoe beter het met de werknemers gaat, hoe beter het met de ondernemer gaat.’

SOCIAAL HART Van Ballegooijen gaat in op de woorden van Raat dat de de VVD het belangrijk vindt dat in Amstelveen een plek blijft voor alle inkomensgroepen en leeftijden en dat het kind van de chauffeur naast het kind van de directeur in de klas zit. ‘Wij sociaaldemocraten delen dat ideaal. Daarom is de VVD van harte welkom in het kneiterlinkse college dat we graag willen vormen. Maar daarvoor is het wel nodig dat we meer betaalbaar gaan bouwen, want Amstelveen is voor een chauffeursgezin niet meer te betalen,’ aldus de PvdA-lijsttrekker. 

KIEZEN In navolging van door Raat gekozen bewoordingen stelt Van Ballegooijen dat er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wat te kiezen valt: ‘Blijft de stad bestuurd met een sociaal hart, of gaat Amstelveen op de liberale tour? Wordt het een enclave voor de rijken, of grijpen we in in de woningmarkt en houden we Amstelveen voor iedereen?’ 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie