Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan.
Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan. Eddie de Blieck/BDU

‘Ook rekening houden met woningzoekenden bij ontwikkeling Bovenkerkerwegzone’

1 februari 2023 om 15:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Bij de ontwikkeling van de Bovenkerkerwegzone aan de rand van Middenhoven moet rekening gehouden worden met meerdere belangen, zo stelt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke ordening). Het gaat volgens haar daarbij natuurlijk om de belangen van de grondeigenaren en van de direct omwonenden van de Bovenkerkerwegzone. “Maar laten we vooral ook de stem van de vele woningenzoekenden niet vergeten, want die horen we nu niet.” Het college van B en W heeft nu de uitgangspunten voor de ontwikkeling opgesteld. “De Gebiedsvisie die hierna volgt zal een gebalanceerde afweging zijn van alle belangen,” kondigt de wethouder aan. 

Het college heeft de uitgangspunten voor het opstellen van een gebiedsvisie van de Bovenkerkerwegzone met participatieverslag aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin is onder meer vastgelegd dat één van de uitgangspunten 20 procent sociale woningen in de gehele gebiedszone is. Een ander uitgangspunt is dat de parkeerdruk in Middenhoven niet mag toenemen door de nieuwbouw. Ook zijn uitgangspunten opgesteld op gebied van groen en verkeer.  De uitgangspunten zijn opgesteld na participatie met omwonenden, eigenaren en de Groenraad.

 In de Bovenkerkerwegzone staan vijf kantoren en een restaurant die gebouwd zijn rond 1990 en aan het einde van hun levensduur zijn. Het gaat om het gebied langs de oostkant van de Bovenkerkerweg tussen de Beneluxbaan en de Nesserlaan. Eigenaren, waarvan een aantal al langer in gesprek is met de gemeente, zien kansen om daar woningen te realiseren vanwege de grote vraag naar woningen. Dat juicht de gemeente toe.

ZORGEN OMWONENDEN

Omwonenden in het gebied hebben zorgen over de grootte van de ontwikkelingen en bijvoorbeeld de bijbehorende verkeersaantrekking met parkeervraag. Uiteindelijk is het doel om met uitgangspunten voor ontwikkeling helderheid te scheppen. De Nota van Uitgangspunten en hierna ook de Gebiedsvisie kunnen niet tegemoet komen aan alle wensen, geeft wethouder Floor Gordon aan. De gemeente maakt de visie na onderzoeken naar onder andere verkeer en parkeren in relatie tot het aantal beoogde woningen en de financiële haalbaarheid.

De Nota van Uitgangspunten toetst belangrijke onderwerpen zoals groen, verkeer, parkeren aan bestaand beleid. Ook biedt het een handvat voor de ruimtelijke ontwikkeling en maximale bouwhoogten. Voor wat betreft het type woningen is het uitgangspunt 20 procent sociale woningen in de gehele gebiedszone. Het bijbehorende woonprogramma is nog niet uitgewerkt en daarover gaat de gemeente nu in overleg met de eigenaren. 

STARTERS EN SENIOREN

In het coalitieakkoord is een uitgangspunt opgenomen voor woonprogramma’s. Wethouder Gordon: “We bekijken per locatie wat het meest passend is en waar behoefte aan is. De aanwezigheid van openbaar vervoervoorzieningen speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. In dit gebied zien wij, aanvullend op de bestaande wijk, kansen voor starters en senioren.”

In de gebiedsvisie wil de gemeente voor de verschillende bouwkavels het kader meegeven voor onder andere de bouwhoogte, parkeergelegenheid, de stedenbouwkundige opzet en de ontsluiting van de zone. Voor de uitwerking trekt de gemeente veel tijd uit. In overleg met eigenaren is het doel om tot haalbare plannen te komen. De gemeente rekent dit zelf ook door. Ook bij de gebiedsvisie worden omwonenden betrokken.


Informatieavond over de Bovenkerkerwegzone. - Foto: Gemeente Amstelveen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie