Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan.
Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan. Eddie de Blieck/BDU

Informatieavond over uitgangspunten woningbouw Bovenkerkerwegzone

16 januari 2023 om 14:15 Nieuwbouw Tips van de redactie

AMSTELVEEN De gemeente houdt woensdag 18 januari een informatieavond voor omwonenden van de Bovenkerkerwegzone. Doel is te tonen wat na participatie met bewoners en ontwikkelaars de voorgestelde uitgangspunten zijn voor woningbouw in het gebied met zes deels leegstaande gebouwen aan de oostkant van de Bovenkerkerweg. Het voorstel van de Nota van Uitgangspunten wordt binnenkort voorgelegd aan college van B en W en gemeenteraad. 

Het gaat om het gebied tussen de Beneluxbaan en de Nesserlaan. Daar staan vijf kantoren en een restaurant van verschillende eigenaren die plannen hebben om te transformeren naar woningen en voorzieningen. Door een gebiedsvisie ontstaat samenhang in de ontwikkelingen met aandacht voor de omgeving.

GROENE BUfFERZONE Volgens wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, groen en participatie) pakt de gemeente een regierol in de mogelijke ontwikkeling van de gronden van individuele eigenaren. Het gaat om vijf verschillende initiatieven van diverse eigenaren. “Belangrijk aandachtspunt vanuit de participatie is het groen. We gaan uit van het behoud van een groene bufferzone tussen Middenhoven en de nieuwe bebouwing, de Bovenkerkerweg als groene entree en we ontwikkelen de groene eilanden niet. Alleen op de nu reeds bebouwde eilanden kan worden gebouwd. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat van de beoogde woningen minimaal 20 procent sociaal moet zijn.” 

Een van de uitgangspunten is dat parkeren niet mag leiden tot extra parkeerdruk of verkeersoverlast in omgeving, daarom komen er tussen de nieuwe woningen en Middenhoven geen nieuwe autoverkeersverbindingen. In de uitgangspunten voor de bebouwing (onder andere volume en bouwhoogte) is ook oog voor privacy van de omwonenden en bezonning in de tuin. 

UITGANGSPUNTEN Het college van B en W legt binnenkort de Nota van Uitgangspunten ter behandeling voor aan de gemeenteraad waarna een gebiedsvisie kan worden gemaakt, waarin onder meer de marges van de bouwvolumes, bouwafstanden, groene ruimtes en ontsluitingsrichting worden geconcretiseerd. Daarna werkt de gemeente bij haalbare plannen van de eigenaren de ruimtelijke procedures verder uit. 

In een vroeg stadium zijn bewoners, de Groenraad en de gemeenteraad geconsulteerd om input op te halen voor een Nota van Uitgangspunten. In deze Nota staan de gemeentelijke kaders die van belang zijn voor het opstellen van de gebiedsvisie voor de Bovenkerkerwegzone. Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden kennis nemen van de uitgangspunten na participatie. De inloopavond is tussen 20.00 uur en 21.30 uur in het pand aan de Bovenkerkerweg 6-8 waar ook de GGD vaccinactielocatie is gevestigd.

Tijdens de inloopavond is er gelegenheid voor individuele gesprekken. Ter voorbereiding is een presentatie over de uitgangspunten vooraf te bekijken op denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-bovenkerkerwegzone. Grondeigenaren en raadsleden zijn ook uitgenodigd voor de inloopavond.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie