Impressie van 'Nieuw Legmeer'
Impressie van 'Nieuw Legmeer' Gemeente Amstelveen

Nieuwe stap in transformatie bedrijventerrein Legmeer naar woon-werkwijk

5 november 2021 om 15:02 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De gemeente heeft een nieuwe stap gezet in de transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar stedelijke gemengde woon-werkwijk. Vandaag zijn door het college van B en W de concepten van het beeldkwaliteitsplan en programmatisch kader vrijgegeven. In dat kader zijn de uitgangspunten vastgelegd voor wonen, werken, parkeren en de lokale voorzieningen.

Binnen de gemeente is bedrijventerrein Legmeer de enige locatie waar nog grootschalige en gevarieerde woningbouw voor diverse doelgroepen mogelijk is. Stapsgewijs werkt de gemeente daarom aan een stedelijke gemengde woon-werkwijk. Het nu gepresenteerde
beeldkwaliteitsplan en het programmatisch kader vormen de basis voor gesprekken die binnenkort met de eigenaren in het gebied en andere partijen van start gaan. Tijdens deze consultatie wordt de haalbaarheid van de concepten getoetst.

NIEUW LEGMEER “Deze stukken geven een eerste indruk van hoe ‘Nieuw Legmeer’ er mogelijk uit kan komen te zien. We kunnen nu een volgende stap zetten en in gesprek met eigenaren in het gebied de haalbaarheid van onze ambities toetsen. Daarmee hopen wij in de nabije toekomst stapsgewijs en zorgvuldig een toekomstbestendige gemengde woon-werkwijk te realiseren voor diverse inkomensgroepen,” aldus verantwoordelijk wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening).

Op maandag 22 en dinsdag 23 november houdt de gemeente voor bewoners, omwonenden en ondernemers van bedrijventerrein Legmeer informatiebijeenkomsten. Genodigden ontvangen hier op korte termijn een brief met meer informatie over.

ENERGIENEUTRAAL De werktitel van de nieuwe wijk is ‘Nieuw Legmeer’. Het moet een nieuwe moderne woon-werkwijk worden die geschikt is voor jong en oud met dagelijkse voorzieningen, openbaar vervoer, zorg en recreatie op loopafstand. De bedoeling is dat Nieuw Legmeer een energieneutrale wijk wordt met oog voor het veranderende klimaat en de circulaire economie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie