Impressie van De Scheg West
Impressie van De Scheg West Gemeente Amstelveen

Nieuwe stap in ontwikkeling van woonwijk De Scheg-West

9 december 2021 om 12:23 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De besluitvorming die nodig is voor ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Scheg-West ten zuiden van Westwijk vordert gestaag. Het college van B en W legt het voorontwerpbestemmingsplan van het meeste westelijke deel van de groene en duurzame woonwijk De Scheg ter inzage voor reacties van belanghebbenden.

Ontwikkelaars BPD, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea gaan circa 800 huur- en koopwoningen in diverse types en prijsklassen ontwikkelen in het gebied tussen Legmeerdijk en Noorddammerweg ten zuiden van Westwijk.

DOORSTROMERS “Ontwikkelaars bouwen op hun grond in deelgebied West met oog voor biodiversiteit en geluidwering een energiezuinige en duurzame wijk voor met name doorstromers,” licht wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) toe. “Het gaat om ongeveer 750 grondgebonden woningen, waaronder 214 betaalbare rijwoningen. Daarnaast staan in het plan 50 huurappartementen met maximaal 951 euro maandhuur (prijspeil 2021).” Rond de woningen is ruimte voor groen en water met speelgelegenheid. In De Schef West komt ook een basisschool met gymzaal en kinderopvang. De wijk wordt klimaat adaptief ingericht met een watersingel in het midden.

De nieuwe woonwijk De Scheg ten zuiden van Westwijk is opgedeeld in Oost, Midden en West. Voor Oost ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Voor West het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is een vervolg op het stedenbouwkundig plan en de eerste versie van het bestemmingsplan. Het bevat de toelichting op de indeling van de wijk in regels en verbeelding. Ook verkeers- en milieuonderzoeken voor het bestemmingsplan voor West zijn inmiddels uitgevoerd en toegevoegd.

Het voorontwerp van bestemmingsplan West is van 11 december tot en met 7 januari digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis. Een conceptversie van het stedenbouwkundig plan is eerder aan omwonenden gepresenteerd en te bekijken via denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/de-scheg-west/1

Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden die met name over verkeer gaan. Naar aanleiding van de reacties krijgt het ontwerpbestemmingsplan vorm. Op roosdomtijhuis.nl/aanbod/project/de-scheg-te-amstelveen kunnen toekomstige woningzoekers informatie vinden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie