Artist impression van de inmiddels gescharpte Pathé Bioscoop in het Stadshart.
Artist impression van de inmiddels gescharpte Pathé Bioscoop in het Stadshart. Gemeente Amstelveen

B en W: ‘Niet doorgaan Pathé-bioscoop heeft geen directe financiële gevolgen voor gemeente’

8 november 2023 om 15:54 Film Stadshart Amstelveen

AMSTELVEEN Het niet doorgaan van de komst van de Pathé Bioscoop met zeven zalen aan het Stadsplein heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente. Dat meldt het college van B den W in antwoord op kritische vragen van de ChristenUnie. ‘Bovendien ontvangen wij van projectontwikkelaars een volledige vergoeding (exploitatiebijdrage) voor onze capaciteit en inzet. Zo ook voor onze inzet voor de ontwikkeling van een bioscoop door Pathé,’ aldus B en W.

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie stelde bij het indienen van de vragen dat het plan van Pathé voor de bouw van een megabioscoop (zoals de partij dat noemt) vooraf gedoemd was om te mislukken. De fractie liet weten dat zij destijds bij de eerste behandeling van het voorstel al had aangegeven te betwijfelen of het haalbaar zou zijn om in het Stadshart een bioscoop met zeven zalen te bouwen naast de grote bioscopen die er in Amsterdam al zijn. De ChristenUnie heeft daarom als één van de weinige fracties destijds tegen de bouw van de bioscoop gestemd. Met schriftelijke vragen vroeg de partij om opheldering over de gang van zaken.

CULTUURSTRIP

Zo wilde de partij onder meer weten welke gevolgen de stopzetting van het project heeft voor de ombouw van de cultuurstrip aan het Stadsplein (waarin de schouwburg, P60 en Platform C gevestigd zijn). B en W erkennen dat de trajecten van bioscoop en cultuurstrip altijd parallel hebben gelopen. ‘Maar de cultuurstrip kende daarbij reeds haar eigen weg en dynamiek. Het niet doorgaan van de Pathé bioscoop veroorzaakt een nadere invulling van een klein oppervlak in de cultuurstrip,’ aldus het college.

VERANDERDE MARKTOMSTANDIGHEDEN

Daarnaast wilde de fractie weten of in de bioscoopplannen vanaf het begin wel meegewogen is dat in de directe omgeving van Amstelveen al vele jaren grote bioscopen aanwezig zijn. Het college wijst er in de beantwoording op op dat Pathé de bioscoopmarkt goed kent, mede omdat zij zelf eigenaar is van meerdere bioscopen in de directe omgeving. ‘We hadden wel gezamenlijk een koopovereenkomst getekend. Pathé heeft aangegeven dat de marktomstandigheden sinds 2019 dusdanig veranderd zijn dat er voor hen nu geen haalbare business case meer ligt. Het is een optelsom van én lagere opbrengsten én hogere kosten én een kleinere marktruimte.’

IN GESPREK MET ANDERE PARTIJEN

ChristenUnie vroeg het college ook of het in deze onzekere tijd verstandig is om op zoek te gaan naar een partij die wel een bioscoop wil bouwen, zoals het college van plan is. Dat Pathé nu afhaakt, geldt volgens het college echter alleen voor Pathé en het bioscoopgebouw en bioscoopconcept dat zij op deze plek voor ogen had. ‘Zoals ook besproken tijdens het raadsgesprek op 1 november, is het onze ambitie om een bioscoopconcept te realiseren. Nu het contract met Pathé ontbonden wordt, gaan wij actief in gesprek met andere partijen. Naast het bioscoopconcept sturen we ook aan op andere ontspanningsmogelijkheden en entertainment die het Stadshart kunnen verlevendigen om het Stadshart ook voor jeugd en jongeren aantrekkelijker te maken. Een ander bioscoopconcept kan binnen de huidige onherroepelijke bestemming worden gerealiseerd.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie