Artist impression van de nieuwe Pathé Bioscoop.
Artist impression van de nieuwe Pathé Bioscoop. Gemeente Amstelveen

Plan ter inzage voor Pathé-bioscoop in Stadshart Amstelveen

16 juni 2022 om 13:02 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Het ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van de Pathé bioscoop in het Stadshart ligt vanaf vandaag tot en met woensdag 27 juli aanstaande ligt formeel ter inzage. Gedurende deze zes weken krijgt iedereen de mogelijkheid de plannen in te zien en een zienswijze in te dienen. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om de bioscoop te kunnen realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om de papieren documenten door te nemen op het raadhuis. Ook liggen de stukken bij belevingscentrum Amstelveen InZicht (gevestigd aan het Stadsplein 103, boven de bibliotheek). Het centrum is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en de eerste zaterdag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Op is informatie te vinden hoe een zienswijze ingediend kan worden.

INFORMATIEBIJEENKOMST Op donderdag 23 juni aanstaande organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners of ondernemers die nog vragen hebben. Iedereen is van harte welkom tussen 19:00 en 21:00 uur bij belevingscentrum Amstelveen InZicht. Hier zijn medewerkers van de gemeente Amstelveen en vertegenwoordigers namens Pathé aanwezig.

Na de terinzagelegging gaat de gemeente aan de slag met de binnengekomen zienswijzen. Alle indieners ontvangen bericht wat er met hun zienswijzen is gebeurd. De gemeente streeft ernaar om het ontwerpbestemmingsplan in november aan te bieden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

ZEVEN ZALEN De bioscoop met zeven zalen komt achter de Schouwburg Amstelveen en P60 en krijgt haar entree aan het Stadsplein ter hoogte van de huidige hoofdingang van Platform C. Voor een goede inpassing van de bioscoop in het pand bestaat de wens om de gehele gevel van de cultuurstrip aan te passen. Hierbij komt de gevel naar voren waardoor deze direct aan het Stadsplein grenst. De nu nog tussenliggende Thomas Cookstraat vervalt en de ingang van de Schouwburg garage verschuift naar de Meander. De bouw start naar verwachting in 2025.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie