Impressie van het ontwerp voor de Pathé-bioscoop in het Stadshart.
Impressie van het ontwerp voor de Pathé-bioscoop in het Stadshart. Pathé

Komst van Pathé-bioscoop naar Stadshart Amstelveen nu vrijwel zeker

13 april 2021 om 10:00 Recreatie

AMSTELVEEN De kans is groot dat Pathé rond 2025 een vestiging met bioscoop met zeven zalen zal openen in het Stadshart van Amstelveen. Dit is de uitkomst van bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de directie van Pathé. Eerder was er vanwege de coronacrisis onzekerheid ontstaan, of de inmiddels al tien jaar lopende plannen door konden gaan. Ondanks deze zware tijd voor de cultuursector, ziet Pathé echter voldoende mogelijkheden voor de opening van een bioscoop in Amstelveen. Wethouder Herbert Raat (Cultuur, Stadshart) schat de kans dat de plannen doorgaan nu in op 99 procent. “Maar dingen zijn pas echt rond als de handtekeningen gezet zijn.”

Als alles volgens planning verloopt tekenen beide partijen rond de zomer een koopovereenkomst. De bouw kan naar verwachting in 2025 gereed zijn. De mogelijke komst is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de eigenaar van Stadshart Amstelveen, Unibail-Rodamco Westfield.

LEVENDIGHEID Volgens Herbert Raat is de komst van de bioscoop ontzettend belangrijk voor het Stadshart. ‘’Na zes uur ‘s avonds kun je daar nu een kanon afschieten. Een bioscoop zorgt ook in de avonduren voor meer levendigheid. Dat is ook goed voor de horeca rond het Stadsplein. Een bioscoop voorziet ook in de behoefte die leeft bij jonge mensen. Die moeten nu naar Amsterdam-Zuidoost en kunnen straks in hun eigen woonplaats terecht.”

Raat stelt dat Amstelveen met 90.000 inwoners ook wel toe is aan een eigen bioscoop. ‘’Zeker als je daar de inwoners uit de omliggende gemeenten Aalsmeer en Uithoorn bij optelt, Daar heeft Pathé ook naar gekeken. Hoewel het nu een moeilijke periode is, is het goed van een bedrijf als Pathé dat het verder kijkt dan dit moment. Pathé ziet kansen als deze tijd achter ons ligt en het gebouw is ook pas over 4 of 5 jaar klaar.”    

VERTROUWEN Jacques Hoendervangers, algemeen directeur van Pathé, bevestigt dat het bioscoopconcern kansen ziet in Amstelveen: “Ondanks dat we nu te maken hebben met de coronacrisis en nog gesloten zijn, kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. We gaan nu een nieuwe fase in met betrekking tot de nieuwe Pathé-bioscoop in Amstelveen.”

VERBINDING MET STADSPLEIN Volgens de plannen moet het bioscoopgebouw achter de cultuurstrip (waarin onder meer Schouwburg Amstelveen en P60 gevestigd zijn) komen. Dat gebied krijgt na voltooiing van het werk aan de A9 en de aanleg van de bomenbrug voor fietsers en wandelaars een andere invulling. Om de verbinding met het Stadsplein te realiseren, krijgt de bioscoop en ingang aan het Stadsplein, in het gebouw van Platform C. Daarvandaan gaat een trap naar boven naar de bioscoopzalen. 

CULTUURSTRIP “De komst van de bioscoop heeft gevolgen voor de cultuurstrip, maar biedt vooral kansen om de kwaliteit van de voorgevel te verbeteren en de cultuurstrip als geheel op te waarderen,’” stelt Raat. “De gemeente verkent samen met de culturele instellingen de mogelijkheden. De glasplaat die nu de voorgevel van de cultuurstrip vormt, wordt als heel afstandelijk ervaren. Verbetering van dit gemeentelijk vastgoed is echt nodig, maar beslissingen daarover zal een zaak zijn van het college in de volgende raadsperiode (2022-2026).”  

De bioscoop wordt ontwikkeld door Epicurus en wordt ontworpen door EUP Design. De gemeente en Pathé werken de komende tijd de koopovereenkomst verder uit. Wanneer beide partijen tot overeenstemming komen zal de ruimtelijke procedure gestart worden met de gebruikelijke wettelijke inspraakmomenten. Daarna dient de grond bouwrijp gemaakt te worden en kan de bouw starten. Het exacte moment hiervoor wordt nader bepaald. Naar verwachting valt de bouw samen met het werk aan de nabijgelegen A9 ter hoogte van het Stadshart.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie