Het gebied waar De Scheg-Oost gebouwd zal worden met in de verte de Bovenkerkerweg.
Het gebied waar De Scheg-Oost gebouwd zal worden met in de verte de Bovenkerkerweg. Eddie de Blieck

Motie SP: ‘Niet alleen dure huizen in Scheg’

Wonen

AMSTELVEEN De raadsfracties van vooral SP, GroenLinks, AVA en 50Plus zijn ontevreden over de soorten woningen die moeten komen in De Scheg, de geplande wijk ten zuiden van Westwijk voor 172 woningen. De raad beslist hier in de vergadering van 1 juni over.

Raadslid Patrick Adriaans (SP) kondigde woensdagavond tijdens een raadsdebat aan dat hij over twee weken met een motie komt met een pleidooi om meer betaalbare woningen, liefst ook sociale huur, op te nemen in de bouwplannen. De plannen voorzien nu vooral in dure woningen. “Dit is geen oplossing voor Amstelveense woningzoekenden,” aldus Adriaans. “We moeten de schaarse grond in Amstelveen op een betere manier inzetten.” 

Sociale woningen zijn volgens wethouder Floor Gordon wel aan de orde geweest, maar ze verwees naar de dure grond: “In dit gebied is veel gespeculeerd met grond, we hadden er te maken met zeshonderd eigenaren. Wat nu voorligt is het hoogst haalbare.”

[ONTSLUITING] Raadsleden vroegen ook aandacht voor de ontsluiting van De Scheg-Oost. Die moet voor auto’s via de Bovenkerkerweg plaatsvinden, maar bewoners langs die weg maken zich zorgen omdat het er al heel druk is. Bezorgdheid betreft vooral fietsers. Gordon erkende dat oversteken voor fietsers op de Bovenkerkerweg op dit moment al niet veilig is te noemen. “Verbeteringen moeten ervoor zorgen dat het veiliger wordt,” zei ze. “We houden de vinger aan de pols voor hoe het veiliger kan.” Ze voelde echter niet voor een heel andere verkeersafwikkeling. “De meeste fietsers vanuit De Scheg zullen andere routes kiezen. Er komen fietsverbindingen met Westwijk, via de Noorddammerweg en de Jasmijnlaan, en de bedoeling is dat het meeste fietsverkeer die routes neemt. Verkeer naar Uithoorn kan ook de Noorddammerweg kiezen. Volgens verkeerskundigen is het huidige plan een gebruikelijke oplossing. Toevoegen van verkeerslichten kost veel ruimte en er moeten dan bomen worden gekapt.”

advertentie