Impressie van hoe de woontoren aan de Oudkerkerlaan er uit moet gaan zien.
Impressie van hoe de woontoren aan de Oudkerkerlaan er uit moet gaan zien. Startnotitie Ouderkerkerlaan

Raad steunt plan voor woontoren aan Ouderkerkerlaan

7 februari 2022 om 09:16 Wonen

AMSTELVEEN Een meerderheid gaat in de raadsvergadering van 16 februari akkoord met de plannen voor een woontoren aan de Ouderkerkerlaan. De coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA steunen het plan, terwijl bij de oppositiepartijen veel bezwaren leven. Het voorstel wordt op 16 februari afgehandeld als hamerstuk.

Het gaat om een 17 verdiepingen en 58 meter hoog woongebouw met circa 130 woningen, vooral gericht op mensen met een middeninkomen. Voorheen bevond zich hier het garagebedrijf Stern, dat in 2019 de deuren sloot. Later in 2022 volgt de sluiting van het Esso tankstation. Volgens het college is deze plek geschikt voor hoogbouw, oftewel hoger dan 18 meter. Duurzaamheid krijgt in het project volop aandacht in de vorm van het gebruik van veel hout als bouwmateriaal.

Afgelopen donderdag kwam het plan aan de orde in een raadscommissie. Daar klonken veel geluiden die ook bij eerdere hoogbouwprojecten te horen waren. Buurtbewoonster Hetty Broerse zei: “Het gaat om een enorm gebouw op een klein stukje grond, dichtbij de bestaande bebouwing. De gemeente heeft onze bezwaren weggewuifd.” Bewoners vinden het gebouw niet passen bij hun kleinschalig opgezette buurt en vrezen verkeersdrukte, parkeerdruk en minder uitzicht.

VRAAG VVD, D66 en PvdA scharen zich achter het plan, dat volgens deze fracties in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid. Gonnie van Rietschoten (AVA) daarentegen vroeg zich af: “Voor wie bouwen we deze woningen? De prijzen zijn te hoog en de woonkwaliteit is te gering. Het doet niets aan het schreeuwende tekort aan betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Als we nou toch de hoogte ingaan, laten we dan bouwen waar écht vraag naar is.”

Ruud Kootker (BBA) wil niet ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar ‘bouwen in balans’. “De balans gaan we hiermee verstoren. We zijn niet tegen bouwen, maar we willen bouwen met de menselijke maat.” Kootker stelde voor de notitie terug te trekken en alternatieven te onderzoeken “waar starters en jonge gezinnen echt iets aan hebben en waar de buurt tevreden over is.” Lennart de Looze (GroenLinks) wilde nog een stapje verder gaan. Hoewel hij de plek wel passend vindt voor hoogbouw, kon hij zich niet vinden in de dure, kleine woningen en daarom wil hij eerst nieuw gemeentelijk woonbeleid vaststellen en daarna het plan daarop aanpassen. 

LANDMARK Wethouder Floor Gordon vindt hoogbouw op deze plek prima passen: “We gaan alleen de lucht in waar het kan. Deze locatie leent zich bij uitstek voor een ‘landmark’, een herkenningspunt. De plek is goed bereikbaar met het ov, er zijn goede autoverbindingen en er zijn voorzieningen dichtbij. Er is minimale impact qua bezonning. Uit onderzoek blijkt dat het aantal verkeersbewegingen nauwelijks verandert. Bewoners zijn tijdig betrokken, we hebben een extra stap ingebouwd in de participatie en alle informatie gedeeld met de raad. Het plan is op enkele punten aangepast, al hebben we niet alle bezwaren kunnen wegnemen.” Gordon besloot met te zeggen dat ondanks de kritiek op prijs en kleine omvang, dergelijke appartementen in eerdere projecten ‘als zoete broodjes over de toonbank gingen’.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie