Impressie van hoe het Hospice Amsteloever er uit moet gaan zien.
Impressie van hoe het Hospice Amsteloever er uit moet gaan zien. Hospice Amsteloever

Plan voor kleinschalige hospice met zes gastplekken in Lindenlaan

Zorg

AMSTELVEEN Amstelveners hebben het initiatief genomen voor het opzetten van een hospice. Dit ‘Hospice Amsteloever’ moet komen aan de Lindenlaan, waar ook een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapie en een apotheek gepland zijn. Het moet een kleinschalige voorziening worden met zes gastplekken, waar mensen in hun eigen levensstijl hun laatste levensdagen doorbrengen.

Amstelveen heeft nu geen hospice. Bij het Zonnehuis zijn wel enkele hospice-plekken aanwezig en joodse inwoners kunnen terecht bij Hospice Immanuel in Buitenveldert. De plannen voor Amsteloever bestaan al sinds 2017. Woensdag ontvouwde Joop Siemers, bestuurslid van de Stichting de Vrienden van Hospice Amsteloever, het plan in een raadscommissievergadering. De stichting hoopt op financiële steun van de gemeente. De kosten voor het bouwen en inrichten van het hospice waren tot enige tijd geleden begroot op 3,5 miljoen euro. De stichting beschikt zelf over een vermogen van 2 miljoen euro en voor 1,5 miljoen wordt onderhandeld met een kredietverstrekker. “Inmiddels zijn echter de bouwkosten verder opgelopen en we moeten over die 1,5 miljoen euro rente betalen,” zegt Siemers. “Verder moet een hospice in de eerste twee jaar van zijn bestaan zichzelf bewijzen voordat het volledig voor financiële regelingen van het Rijk in aanmerking komt. In die periode is er een jaarlijks exploitatietekort van 300.000 euro.”

[SUBSIDIE] De hoop van de stichting is erop gevestigd dat de gemeente eenmalig een startsubsidie verstrekt om de hogere bouwkosten en de rente te helpen dekken. Daarnaast heeft de stichting gevraagd om een jaarlijkse bijdrage voor het mede bestrijden van het exploitatietekort in de eerste twee tot tweeënhalf jaar wanneer er nog onvoldoende geld uit rijksregelingen komt. De stichting is intussen ook bezig met het werven van fondsen bij inwoners van Amstelveen en organisaties. Met de gemeente is een intentieovereenkomst uitgewerkt voor onder meer grondkosten en het programma van eisen. Die overeenkomst is in principe klaar voor ondertekening.

Siemers ziet een hospice als een basisvoorziening zoals die er inmiddels in nagenoeg iedere gemeente is: “Binnen de samenleving staat volwaardig sterven steeds meer centraal. We verwachten dat de behoefte aan een hospice de komende tien jaar in Amstelveen alleen maar toeneemt, gezien de vergrijzing van de bevolking.”

[BOUWTIJD] De bouw zou in juli 2022 van start moeten gaan en de initiatiefnemers rekenen op een bouwtijd van zo’n tien maanden. De initiatiefnemers willen het hospice gezien de almaar oplopende bouwkosten nu liefst zo snel mogelijk realiseren. Naast medisch personeel zijn straks zo’n 80 tot 90 vrijwilligers nodig en er moet samenwerking komen met een plaatselijk zorginstituut. Het hospice richt zich op iedereen, ongeacht levensovertuiging of geaardheid.

De VVD juicht de komst van het hospice toe en steunt het initiatief door er zelfs een eigen persbericht over uit te brengen. “Amstelveners moeten nu voor een hospice naar omliggende gemeentes,” zegt VVD-raadslid Victor Frequin. “Het is goed als Amstelveen zelf ook een dergelijke noodzakelijke voorziening heeft.”

advertentie