De asfalteringswerkzaamheden op het kruispunt bij Hoger Einde-Zuid.
De asfalteringswerkzaamheden op het kruispunt bij Hoger Einde-Zuid. Bouwcombinatie brug Ouderkerk

Voorspoedig verloop weekendafsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN De werkzaamheden die afgelopen weekend zijn uitgevoerd op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel zijn goed verlopen. De asfalteringswerkzaamheden zijn zelfs beter verlopen dan verwacht. Hierdoor is de tweede weekendafsluiting van de Hoger Einde-Zuid in Ouderkerk aan de Amstel niet meer nodig. In de nacht van 10 op 11 december voert de aannemer alleen nog werkzaamheden uit aan de verkeerslichten. Het verkeer wordt dan langs het werk geleid.

In eerste instantie waren de wegwerkzaamheden bij de Brug Ouderkerk ingepland voor twee weekenden. Doordat het werk bij de eerste weekendafsluiting (26 tot en met 29 november) voorspoedig verliep, konden er in datzelfde weekend extra asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat Hoger Einde-Zuid, anders dan vermeld in eerdere berichtgeving, niet hoeft te worden afgesloten in het weekend van 10 tot en met 13 december.

VERKEER OVER ÉÉN RIJSTROOK Wel voert de aannemer in de nacht van vrijdag 10 december (20.00 uur) tot zaterdag 11 december (06.00 uur) diverse werkzaamheden uit aan de verkeerslichten. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt het verkeer op de Burgemeester Stramanweg (N522) over één rijbaan geleid. Hierdoor is er continue een rijstrook voor het verkeer richting Amsterdam Zuid-Oost beschikbaar en een rijstrook voor het verkeer richting Amstelveen. Ook bij Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid is altijd één rijstrook voor het verkeer beschikbaar. Het verkeer bij de kruising Burgemeester Stramanweg en Hoger Einde-Noord en -Zuid wordt met behulp van verkeersregelaars geregeld. De werkzaamheden kunnen in de nacht van 10 op 11 december mogelijk voor geluidshinder zorgen. 

Informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.noord-holland.nl/brugouderkerk en in de bouw app van de aannemer: N522 BOK.

advertentie
advertentie