BIZ Kostverlorenhof is een van de aanvragers van de vier initiatieven die een bijdrage uit het stimuleringsfonds krijgen.
BIZ Kostverlorenhof is een van de aanvragers van de vier initiatieven die een bijdrage uit het stimuleringsfonds krijgen. Gemeente Amstelveen

Bijdrage voor vier nieuwe initiatieven uit Stimuleringsfonds Lokale Economie

Economie

AMSTELVEEN Het college van B en W heeft aan vier nieuwe initiatieven subsidie verleend vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie. Het gaat om aanvragen van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Kostverlorenhof, de BIZ Amstelzijde, Winkelcentrum Westwijk en WinWinWerkt. Het Stimuleringsfonds lokale economie helpt bedrijven en ondernemers na de moeilijke coronaperiode te investeren in de lokale economie en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

“Inmiddels zijn er 20 aanvragen voor het Stimuleringsfonds Lokale Economie beoordeeld, 12 aanvragen zijn toegekend waarmee 489.000 van het budget van 750.000 is uitgekeerd,” vertelt wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken). “Door de 25 procent cofinancieringsregel helpen wij ondernemers te blijven investeren in het lokale ondernemersklimaat. Samen met de ondernemers heeft de gemeente tot nu toe ruim 611.000 euro geïnvesteerd in de lokale economie.”

BACK ON TRACK “Naast het Stimuleringsfonds investeren wij ook in het versterken van ondernemerscapaciteit, -vaardigheden en netwerkcontacten met behulp van het kennisprogramma voor ondernemers Back on Track dat zeer succesvol is. Inmiddels zijn al meer dan 100 ondernemers op weg geholpen in deze toch moeilijke tijd. Het is ook goed dat de waardering van deelnemende ondernemers zo hoog is,” aldus de wethouder

GEZAMENLIJKE SUBSIDIEAANVRAAG Ondernemers met bedrijven gevestigd in Amstelveen kunnen gezamenlijk een voorstel indienen dat een bijdrage kan leveren aan de Amstelveense economie. De subsidie loopt nog tot het einde van dit jaar en dan zal een evaluatie plaatsvinden. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke Adviescommissie en de afdeling Economische Zaken en door hen voorzien van een advies aan het College van B en W. Op basis van dit advies neemt het college een besluit over de subsidie-aanvraag.

“Het zijn vier goede nieuwe initiatieven die de lokale economie versterken,” zegt wethouder Elzakalai over de toegekende bijdragen. “Door de winkelcentra Kostverlorenhof en Westwijk en het horecagebied Amstelzijde aantrekkelijker te maken en meer aan professionele promotie te doen, trekt dat meer mensen uit de regio en krijgt de lokale economie een ‘boost’.”

VINDEN PERSONEEL WinWinWerkt wil ondernemers ondersteunen bij het vinden en binnenhalen van passende medewerkers. “De dienst zal worden aangeboden aan vijf Amstelveense bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis én meerdere vacatures open hebben staan. Dit plan past goed in de huidige tijd waarin sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers hebben te kampen met te weinig personeel en dat drukt op de bedrijfsvoering. En mogelijk kan deze dienst ook aan andere bedrijven in Amstelveen worden aangeboden. Een succesvolle invoering zal een goede bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie”, zegt Elzakalai.

Meer informatie over het Stimuleringsfonds Lokale Economie is te vinden op amstelveen.nl/ondernemen

advertentie
advertentie