Alle kantoren in Amstelveen kunnen een 'energielabel- mail' verwachten.
Alle kantoren in Amstelveen kunnen een 'energielabel- mail' verwachten. Joop Touw

Duurzaam Amstelveen: Bijna helft van Amstelveense kantoren heeft zich niet gemeld voor energielabel

14 april 2021 om 13:00 Achtergrond Duurzaam Amstelveen

AMSTELVEEN In de serie ‘Duurzaam Amstelveen’ kijkt journalist Jaime Donata hoe de duurzame ambities van Amstelveen vorm krijgen. In dit negende deel: energielabel C voor alle kantoren.

De Gemeente Amstelveen heeft grote ambities op duurzaam gemeentevastgoed, maar Nederland ook. In 2023 moeten alle kantoorgebouwen energielabel C hebben. Is dat haalbaar? Deel twee in een serie van drie.

CONTROLEREN De energie-controle van het kantorenarsenaal in Amstelveen valt binnen het bevoegde gezag van de Gemeente Amstelveen. Maar omdat het voor Nederlandse gemeenten niet kosten-efficiënt is om los van elkaar allerlei bouwkundige energie-experts in huis te hebben en gestreefd word naar een gelijk speelveld, maken zij voor het controleren van kantoren gebruik van een ‘omgevingsdienst’.
Een ‘omgevingsdienst’ is, net zoals Rijkswaterstaat, een zogenoemde ‘uitvoeringsdienst’ die wordt ingehuurd door gemeenten voor het uitvoeren van specifieke taakstellingen vanuit de landelijke overheid, waar veel technische kennis voor nodig is.

OMGEVINGSDIENST Het controleren van kantoren heeft de gemeente Amstelveen uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), een van de 29 omgevingsdiensten die Nederland rijk is. Co de Smalen, Adviseur Duurzaamheid en Vervoer van ODNZKG, is belast met het inventariseren van de kantoren en het voorbereiden van het toezicht, onder andere voor Amstelveen, Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer.
Zijn toolbox: de nieuwe wetgeving voor energiebesparing. Deze regelgeving houdt onder andere in dat in 2023 kantoorgebouwen aan de nieuwe energieprestatie moeten voldoen.

Kantooreigenaren moeten zelf aan de bak om op zoek te gaan naar energie-adviseurs

UITFASERING De Smalen: “Het is niet veel anders dan met auto´s. Daar zorgt de steeds strengere Euroklasse voor een geleidelijke uitfasering van energie-onzuinige auto’s. Diezelfde beweging zie je rondom de energieprestaties van gebouwen. Het is nodig om kantoren lekdicht en energiezuinig te maken – want we gaan naar zon- en windenergie, dan wil je alleen energiezuinige gebouwen Het verplicht stellen van Energielabel C voor kantoren is daar een belangrijke stap in.”

OVERSPANNEN Wat een energielabel C betekent? De Smalen: “Label C gaat uit van een energieverbruik van 225 Kilowattuur (kWH) per vierkante meter per jaar. In 2050 moet dit 50 kWh/m²/jaar zijn (Parisproof). Kantoren moeten voor 2023 voldoen aan energielabel C. De eigenaar van het kantoor is hiervoor verantwoordelijk en moet een energielabel aanvragen bij een energie-adviseur. Kantooreigenaren moeten zelf aan de bak om op zoek te gaan naar energie-adviseurs. Deze markt is tamelijk overspannen trouwens.”

STAND VAN ZAKEN Omgevingsdienst en de gemeente Amstelveen doen er alles aan om het Amstelveense kantoorarsenaal te laten voldoen aan het C-label. De omgevingsdienst heeft een dashboard ontwikkeld waarin alle gegevens van Amstelveense kantoren inzichtelijk zijn gemaakt. De laatste stand van zaken is dat 43 procent van de Amstelveense kantoren al een A-, B-, of C-label heeft en dus aan de voorwaarden voldoet. Van de overige kantoren heeft 11 procent een label van D, E, of G – en 45 procent van de Amstelveense kantoren heeft zichzelf nog niet gemeld.

Communiceren, communiceren... dat is wat nu moet gebeuren

COMMUNICEREN De Smalen: “Alles wat wij doen is er op gericht om kantoreneigenaren duidelijk te maken dat 2023 eraan komt. Dat doen we liever dan dat we straks bonnen moeten gaan uitschrijven. Daarom brengen we alles in kaart en in het voorjaar mailen we iedereen, ook bedrijvenverenigingen. Communiceren, communiceren... dat is wat nu moet gebeuren.” De Smalen beseft dat het vergroten van bewustzijn tijd nodig heeft: “Met de ODNZKG werken we samen met de Green Businessclub, een landelijke georganiseerde Stichting voor bedrijven door bedrijven die duurzaamheid stimuleert.”

SERIE Kijk voor alle delen van deze serie op amstelveensnieuwsblad.nl. Onder het kopje ‘Dossiers’ zijn alle artikelen terug te lezen.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit Mediafonds Amstelveen.


Jaime Donata

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie