Afbeelding
Pixabay

Amstelveen onderzoekt noodzaak invoering opkoopbescherming woningen

29 juli 2021 om 13:58 Wonen

AMSTELVEEN Het college van B en W onderzoekt in hoeverre invoering van opkoopbescherming voor woningen voor Amstelveen een toegevoegde waarde kan hebben. Een dergelijke maatregel zou het opkopen en vervolgens duur verhuren van woningen door beleggers tegen kunnen gaan. In het najaar moeten de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Dat antwoordt het college op vragen van PvdA-gemeenteraadslid Arnout van den Bosch. Hij pleit voor invoering van opkoopbescherming voor betaalbare woningen om starters op de lokale woningmarkt meer kans te geven.  

Met het kopen en vervolgens duur verhuren van woningen is momenteel vanwege de schaarste aan woonruimte veel geld te verdienen, zo stelt de PvdA. ‘Zo veel geld zelfs dat woningzoekenden die een huis willen kopen steeds vaker worden overboden door beleggers. Mensen met een normaal inkomen maken zo geen enkele kans meer op een koopwoning.’ Dat stuit de partij tegen de borst. “Door verhuur te verbieden, komen huizen weer terecht bij mensen die echt woonruimte nodig hebben. Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen,” stelt raadslid Van den Bosch.

VERGUNNING Bij nieuwbouwprojecten in Amstelveen wordt nu al vaak een zelfbewoningsplicht vastgelegd. Wie een huis koopt, moet er ook in gaan wonen, anders volgt er een hoge boete. Maar voor bestaande woningen is nu nog niets geregeld omdat daar juridisch geen mogelijkheden voor zijn. Door de wetswijziging later dit jaar kan waarschijnlijk vanaf 2022 een opkoopbescherming van bestaande woningen worden ingevoerd n bepaalde gebieden. Deze opkoopbescherming zorgt er voor dat de koper van een woning in de eerste vier jaar een vergunning nodig heeft voor het verhuren van die woning. Opkoopbescherming zou bij invoering van de wetswijziging door de gemeente toegepast kunnen worden in wijken met een tekort aan goedkope en middeldure koopwoningen.

REGIONAAL OVERLEG B en W reageren vooralsnog terughoudend en stelt eerst de noodzaak van de maatregel te onderzoeken. Het college laat in reactie op de vragen van de PvdA weten dat Amstelveen met gemeenten uit de regio de ontwikkelingen over de opkoopbescherming in de gaten houdt. Ambtelijk wordt hier tussen gemeenten overleg over gevoerd.

CAPACITEIT HANDHAVING Volgens het college stuurt de minister erop aan om de wetswijziging in 2022 in te laten gaan. Als het gemeentebestuur besluit om over te willen gaan tot invoering van opkoopbescherming, duurt het daarna nog enkele maanden om de benodigde stappen te doorlopen. Om opkoopbescherming te kunnen invoeren is aanpassing van de Huisvestingsverordening Amstelveen noodzakelijk. Ook moet er een set uitvoeringsregels worden opgesteld. Daarnaast moeten er financiële middelen en capaciteit worden vrijgemaakt voor introductie, uitvoering en handhaving van het vergunningstelsel.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie