Afbeelding
Gemeente Amstelveen

Bewoners Lindenlaan willen renovatie in plaats van nieuwbouw huurwoningen

22 januari 2020 om 15:52 Wonen

AMSTELVEEN Bewoners van de woningen aan Lindenlaan 190-332 hebben voorkeur uitgesproken voor renovatie van deze sociale huurwoningen. Ze zijn het niet eens met woningcorporatie Eigen Haard die in december een plan bekendmaakte de woningen door nieuwbouw te vervangen. Het college noemde dat toen een kansrijk initiatief dat de corporatie in overleg met bewoners kan uitwerken. SP Amstelveen heeft hierover vragen gesteld aan het college, die nu beantwoord zijn door  B en W.

Uit een enquête die de bewoners eerder hebben gehouden bleek dat een ruime meerderheid van 83 procent voor renovatie van de woningen was. 12 procent gaf de voorkeur aan nieuwbouw en 5 procent had geen mening. De enquête had een responspercentage van 85 procent.

De plannen van Eigen Haard voor nieuwbouw werden in december bekendgemaakt via een persbericht. De SP wees erop dat wethouder op 28 november nog had aangegeven dat de gemeente geen voorkeur had voor één van beide opties.

STADSVERNIEUWING Volgens B en W heeft het college echter wel aangegeven dat er argumenten kunnen zijn op basis waarvan Eigen Haard kiest voor sloop en nieuwbouw. ´Het college vindt stadsvernieuwing in oudere wijken belangrijk om een leefbare en toekomstbestendige woonomgeving te behouden. Dit kan zowel bereikt worden door sloop en nieuwbouw als door renovatie. De keuze tussen diverse varianten is afhankelijk van factoren als financiële haalbaarheid, de duurzaamheidsopgave en het betaalbaar houden van sociale huurwoningen.´

De woningen (66 maisonnettes en 6 bungalows) zijn gebouwd in 1959 en zijn sterk verouderd. Gemiddeld moet Eigen Haard naar eigen zeggen na vertrek van bewoners 30.000 euro in betreffende woningen investeren om de woning weer geschikt te maken voor reguliere verhuur. ´Behalve de hoge investeringskosten, zijn de woningen lastig te verhuren vanwege de onzekerheid over de toekomst van de woningen,´  aldus Eigen Haard.

ZORGVULDIGE AFWEGING Het college van B en W vindt dat er alleen voor sloop en nieuwbouw gekozen kan worden na een zorgvuldige afweging. ´In principe zijn alle woningcomplexen te renoveren en te verduurzamen. Het is echter altijd mogelijk dat de kosten daarvoor zo hoog zijn dat een renovatie in financiële zin niet verantwoord is. Woningcorporaties werken met maatschappelijk geld en dienen ook wat het college betreft deze afweging bij ieder te renoveren complex te maken.´

Het college stelt wel dat Eigen Haard de bewonerscommissie nauw moet betrekken bij de planvorming en invloed moet geven op de plannen en de woningtypes indien gekozen wordt voor sloop en nieuwbouw. Zo heeft het college de wens uitgesproken dat er in dat geval een aantal maisonnettewoningen teruggebouwd wordt. Ook zal het aantal terug te bouwen sociale huurwoningen minstens gelijk zijn aan het aantal sociale huurwoningen dat gesloopt wordt (72 woningen).

OOK ANDERE WONINGTYPES Het college heeft er bij Eigen Haard op aangedrongen om bij sloop en nieuwbouw ook gelijksoortige woningen terug te bouwen in het sociale segment. Daarnaast wil Eigen Haard ook middeldure huurwoningen en eventueel koopwoningen toevoegen. Indien gekozen wordt voor sloop en nieuwbouw steunt het college de wens van Eigen Haard om te verdichten en ook andere woningtypes toe te voegen. De wijk kan hiermee gemengder worden en de doorstroming kan worden bevorderd. 

B en W verwachten dat in het eerste halfjaar van 2020 een definitieve keuze gemaakt zal worden. ´Het college zal er in ieder geval op letten dat de bewoners nauw worden betrokken bij de planvorming en goed worden geïnformeerd,´ aldus B en W in beantwoording op de vragen van de SP.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie