De lokale VVD-partijvoorzitter Claudio Mancinelli met Herbert Raat bij het voormalige spoorwegstation in het Oude Dorp.
De lokale VVD-partijvoorzitter Claudio Mancinelli met Herbert Raat bij het voormalige spoorwegstation in het Oude Dorp. Eddie de Blieck

VVD Amstelveen draagt Herbert Raat voor vierde keer voor als lijsttrekker

5 oktober 2021 om 17:15 Politiek

AMSTELVEEN Het lokale partijbestuur van de VVD draagt wethouder Herbert Raat opnieuw voor als lijsttrekker van de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022). Als de partijleden op 1 november met de voordracht instemmen gaat Raat (54) voor de vierde keer de lijst van de grootste partij in de raad in Amstelveen aanvoeren. “Ik vind het een eer dat ik dit werk mag doen. Het geeft me energie om wat voor de samenleving te kunnen betekenen,” aldus Raat die sinds 2010 wethouder in Amstelveen is.

Vanwege het enorme tijdsbeslag dat zijn werk als wethouder met zich meebrengt, heeft hij zijn kandidatuur wel eerst privé afgestemd. “Er komt veel bij kijken, vaak ook in het weekend en in de avonduren met lange vergaderingen. Mijn vrouw vergelijkt het wel eens met het leven van een artiest die altijd op tournee is. Een stoort Rolling Stone, maar dan in de lokale politiek,” zegt hij gekscherend. Daarnaast moeten ook plaatselijke politici tegenwoordig om kunnen gaan met negatieve berichten op social media. ¨Dat moet je naast je neer kunnen leggen. Ik ervaar overigens een groot verschil tussen dat soort berichten en de reacties die ik uit de werkelijke samenleving in Amstelveen terugkrijg.”

ERVAREN SPELER De lokale VVD-partijvoorzitter Claudio Mancinelli is blij dat Raat zich weer kandidaat stelde als lijsttrekker. “We hebben er veel over gesproken.¨ Dat de wethouder nu voor de vierde keer het gezicht van de partij zal zijn bij de verkiezingen, ziet Mancinelli geenszins als bezwaar. “Ik vergelijk het wel eens met sport. Als je een goede ervaren speler hebt die al een tijdje meegaat, waarom zou je die dan buiten het veld houden als hij fit en in vorm is en er zin in heeft?”

Raat hoopt dat de VVD na de verkiezingen weer aan het college mag deelnemen. Maar ook als dat niet het geval mocht zijn, wil hij als volksvertegenwoordiger doorgaan in de gemeenteraad. ¨Ik stel me weer beschikbaar voor de komende vier jaar. Het vertrouwen dat kiezers bij verkiezingen in de VVD en in mij uitspreken, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee.” 

VROUWEN De VVD stelt de definitieve kandidatenlijst op 23 november vast tijdens een ledenvergadering. Een partijcommissie heeft na gesprekken met alle potentiële kandidaten een groslijst opgesteld, die op 1 november aan de leden wordt voorgelegd. “Het is een gemêleerde lijst geworden met vernieuwing door jonge mensen en ook meer vrouwen,” vertel Mancinelli. De huidige tienkoppige VVD-fractie telt slechts één vrouw. ¨We hebben daar veel kritiek op gehad. Het zoeken van vrouwen was nu geen doel op zich, we kijken vooral naar kwaliteit. Maar we zijn blij dat zich nu meer vrouwen hebben aangemeld.¨ 

Omdat ook alle huidige VVD-raadsleden hebben aangegeven door te willen gaan, moet het partijbestuur wel keuzes maken bij de voordracht voor de lijstvolgorde. ¨Dat iedereen door wil gaan, zegt ook wat over de sfeer. Maar ik denk dat zij er wel begrip voor hebben dat er ook vernieuwing plaats moet vinden.” 

NIET VOLBOUWEN Inmiddels is ook het concept van het verkiezingsprogramma klaar. “Daarin stellen we dat Amstelveen een groene ruimtelijke stad moet blijven. We willen niet alles volbouwen met hoge woontorens en stellen de vraag of Amstelveen wel door moet groeien naar 125.000 inwoners. De infrastructuur en de voorzieningen moeten daar wel op berekend zijn,” stelt Mancinelli. Raat maakt in dit verband duidelijk dat het opofferen van de sportvelden aan de Sportlaan voor woningbouw wat hem betreft geen optie is. “De kracht van Amstelveen is juist dat kinderen binnen de bebouwde kom veilig naar naar sportvoorzieningen kunnen fietsen. Dan moet je die niet verplaatsten naar het buitengebied.¨

KOOPWONINGEN Bij nieuwbouw kiest de VVD voor de bouw van koopwoningen. “Je kunt beter 1.000 euro per maand aflossen voor een eigen woningen dan 1.000 euro huur betalen,” stelt Raat. Voor de koopwoningen geldt dan ook een zelfbewoningsplicht, om het opkopen van woningen voor verhuur aan expats tegen te gaan. “We willen niet een stad voor passanten worden.” 

In het verkiezingsprogramma staat ook het herstel na de coronacrisis centraal. Mancinelli vreest dat de grootste problemen voor veel ondernemers nog moeten komen nu de steunmaatregelen zijn gestopt en schulden bij de banken en Belastingdienst nog open staan. “We willen het midden- en kleinbedrijf ondersteuning bieden.¨

SCHIPHOL Bij het tegengaan van de overlast van Schiphol heeft VVD Amstelveen een standpunt dat afwijkt van de landelijke partijlijn. ¨Schiphol is voor ons geen heilige koe. We zijn niet tegen de luchthaven, maar willen aanpak van de overlast bijvoorbeeld door maatregelen tegen nachtvluchten en ander baangebruik,” stelt Mancinelli. VVD Amstelveen heeft zich ook al eerder uitgesproken voor de optie om de luchthaven naar een eiland in zee te verplaatsen. “Daar kunnen reizigers dan per spoor naar toe gebracht worden, terwijl de afwikkeling van passagiers op Schiphol plaats kan blijven vinden.”

De definitieve versie van het verkiezingsprogramma wordt op 23 november door de leden vastgesteld.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie