Henk Morel bij een van de boten in het gebouw van De Uiterton.
Henk Morel bij een van de boten in het gebouw van De Uiterton. Archief BDU/Rosanne KOk

Politiek vraagt om opheldering over stopzetten subsidie voor De Uiterton

27 januari 2021 om 13:00 Politiek

AMSTELVEEN VVD, GroenLinks, CDA en SP hebben het college van B en W om opheldering gevraagd over stopzetting van de subsidie voor stichting De Uiterton. De stichting kreeg sinds 1997 subsidie van de gemeente voor het bevorderen van welzijn van jeugd en ouderen door het bouwen van en varen met scheepjes. Het college wil de subsidiëring beëindigen omdat De Uiterton tegenwoordig vooral activiteiten organiseert, die zijn gericht op ouderen en slechts een beperkt  op de jeugd. Dat terwijl de subsidie wordt bekostigd vanuit het jeugdbudget. De vier raadsfracties vragen onder meer of de subsidie dan niet vanuit een ander potje betaald kan worden. Ze hebben de kwestie in schriftelijke vragen aan het college aangekaart.

De in heempark De Braak gevestigde stichting De Uiterton kreeg 30.000 euro subsidie per jaar. Het college besloot onder meer om met de subsidiëring te stoppen omdat de subsidiekosten voor de Uiterton hoog zijn in verhouding tot andere jeugdwelzijnsactiviteiten. In een interview met het Amstelveens Nieuwsblad gaf Uiterton-bestuurslid Henk Morel echter aan dat de stichting van dat subsidiebedrag 27.500 euro aan de gemeente terug moet betalen voor de huur van twee gebouwtjes in heempark De Braak. ‘’Aanvankelijk betaalden we daarvoor een symbolisch bedrag van 100 gulden per maand. In 2004 werd ineens besloten dat we een marktconforme huur moesten gaan betalen. Dat kwam neer op 20.000 euro per jaar, wat inmiddels door de jaarlijkse inflatiecorrectie is opgelopen naar 27.500 euro. In 2004 werd gezegd dat we ons daar geen zorgen over hoefden te maken, omdat we de huur via de subsidie vergoed kregen. Maar nu komt daar dus toch een einde aan.” Omdat de stichting de huur niet uit eigen zak kan betalen, dreigt daarmee ook het einde voor De Uiterton.  

KWETSBARE OUDEREN De vier raadsfracties vragen nu aan B en W of het college hun mening deelt dat alleen naar de hoogte van het subsidiebedrag voor de activiteiten van De Uiterton gekeken had moeten worden bij beoordeling of het subsidiebedrag te hoog is. De subsidie voor het huurbedrag had daarbij volgens de vier partijen buiten beschouwing moeten blijven. Ze zien ook geen discrepantie tussen het verleende subsidiebedrag (zonder de huurcomponent) en de geboden activiteiten. Ze wijzen er daarbij op dat het college zelf aangaf dat De Uiterton activiteiten biedt voor kwetsbare ouderen en dat de subsidie niet alleen bedoeld was voor het bevorderen van welzijn van de jeugd is, maar ook voor dat van die doelgroep. Ze vragen het college daaro of de subsidie niet vanuit een ander beleidsterrein verstrekt kan worden. 

VEEL ONDERHOUD UITGEVOERD VVD, GroenLinks, CDA en SP vragen ook om opheldering over het voornemen van B en W om de gebouwen van De Uiterton te slopen.  Het college meldde eerder in een brief aan de gemeenteraad dat het de gebouwen wil verwijderen en de grond wil integreren in het heempark. Volgens B en W verkeren de gebouwen in slechte staat. De vier raadsfracties willen weten waar dat oordeel op gebaseerd is. Ze wijzen erop dat de stichting in de afgelopen jaren veel onderhoud heeft uitgevoerd, zoals onder meer houtrotvervanging, installatie van een nieuwe c.v. en schilderwerkzaamheden. Ook de gemeente heeft in de afgelopen jaren onderhoud gepleegd. Zo zijn er zijn in 2015 hardhouten raamkozijnen en een extra buitendeur geplaatst. In in 2018 zijn de houten hekken vervangen door stalen. 

OM DE TAFEL De vier partijen vragen het college of het bereid is om met het bestuur van De Uiterton om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen zodat de huidige gebouwen in het park behouden blijven voor maatschappelijke bestemming. Het college meldde eerder in de brief aan de raad dat het al sinds 2019 met het bestuur van de Uiterton in gesprek was over de subsidieverlening maar dat dat niet to resultaat heeft geleid. Uit een gesprek dat raadsleden van de vier partijen met afgevaardigden van het bestuur van DE Uiterton hebben gevoerd bleek volgens hen echter een grote bereidheid om te praten over oplossingen. Ook gaf het bestuur aan bereid te zijn op zoek te gaan naar nieuwe, actieve leden om het voortbestaan van de stichting te waarborgen. 

BESTEMMINGSPLAN VVD, GroenLinks, CDA en SP wijzen er op dat de grond waarop de gebouwen staan, een maatschappelijke bestemming heeft en  dus niet zomaar geïntegreerd kan worden in het heempark. Ze willen weten of het college van plan is om het bestemmingsplan voor dit terrein te wijzigen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie