Braakliggend terrein in Kronenburg.
Braakliggend terrein in Kronenburg. Gemeente Amstelveen

Amstelveen zeer teleurgesteld dat Raad van State bouw studentenwoningen verhindert

Overig

AMSTELVEENDe gemeente Amstelveen heeft met grote teleurstelling gereageerd op de uitspraak van de Raad van State over de beroepen die waren ingesteld tegen het bestemmingsplan Uilenstede/Kronenburg. De Raad van State heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
in het gelijk gesteld en verhindert daarmee de plannen van de gemeente Amstelveen om 2.500 studentenwoningen te bouwen in de wijk Kronenburg. Het beroep dat ILT namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen het bestemmingsplanbesluit van de Amstelveense gemeenteraad had ingesteld, is gegrond verklaard. Het bestemmingsplan wordt vernietigd en Amstelveen en de beoogde gebiedsontwikkeling kan niet doorgaan.

“Dit is een onverwachte en zwaar teleurstellende uitkomst. Een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten en samenwerkingspartners, waarmee we aan de herstructurering van Kronenburg hebben gewerkt, waaronder studentenhuisvester DUWO,” stelt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) in reactie op de uitspraak. “Wij hebben onze nek uitgestoken om een oplossing te vinden om een problematisch gebied nieuw leven in te blazen. Jarenlang is er geen duidelijkheid gekomen vanuit het Rijk, en daarom hebben wij geprobeerd die naar ons toe te trekken. We hebben ons ingezet voor een maatschappelijke opgave en de huidige wetgeving verhindert dit. Wij zijn uitgespeeld en de bal ligt nu bij weer bij het Rijk. We kunnen niet zonder toestemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat het gebied in deze omvang ontwikkelen.”

 ”We hebben recent met minister Harbers kennis gemaakt en hij heeft begrip voor de situatie. Maar hij wil eerst de luchtvaartwetgeving wijzigen, voordat er verder kan worden gesproken over dit gebied,” vertelt de wethouder. “Dat betekent dat we nog veel meer tijd gaan verliezen, voordat dit gebied gerevitaliseerd kan worden. De Raad van State vindt dat voor het bestemmingsplan een Verklaring van Geen Bezwaar (vvgb) nodig is. We zijn enorm teleurgesteld maar weten nu eindelijk waar we aan toe zijn. Vliegen prevaleert dus boven wonen. Woningbouw rond Schiphol moet nu echt hoger op de politieke agenda. Hopelijk komt er op korte termijn een reactie uit Den Haag en kijken we gezamenlijk naar mogelijkheden om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgave in dit land. De woningnood zal onverminderd hoog blijven en alleen maar toenemen.”

Volgens wethouder Gordon ontstaan door de uitspraak van de Raad van State ook problemen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in dit gebied. “We vragen het kabinet of we zolang als dat nodig is deze vluchtelingen kunnen opvangen in Kronenburg,” aldus de wethouder.

advertentie