VVD-raadslid Elisa de Marco bij het Amstelveen College.
VVD-raadslid Elisa de Marco bij het Amstelveen College. VVD Amstelveen

VVD wil voldoende plek op lokale middelbare scholen voor Amstelveense scholieren

2 februari 2023 om 15:18 Onderwijs

AMSTELVEEN De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen geen wachtlijst mag zijn om tot een Amstelveense middelbare school toegelaten te worden. ‘Wij stellen dat er voor kinderen die in Amstelveen wonen, altijd plaats moet zijn op een school in Amstelveen. De gemeente moet toezien op voldoende plaatsen en overleggen met de schoolleidingen indien er wachtlijsten ontstaan. Schoolleidingen moeten andersom tijdig aan de bel trekken indien er wachtlijsten dreigen te ontstaan. Deze wisselwerking is cruciaal om ervoor te zorgen dat er voldoende plekken in Amstelveen zijn.’ Dat stelt VVD-raadslid Elisa de Marco in een opiniestuk.

Een rondvraag onder Amstelveense kinderen, die nu in groep 8 zitten (en hun ouders) over de vraag hoe ze aankijken tegen het lotingssysteem in Amstelveen, geeft volgens Eilsa de Marco een redelijk unaniem beeld: ‘Uitgeloot worden op keuze 1 of keuze 2 is nog wel te overzien, maar tegen je wil buiten Amstelveen geplaatst worden is een schrikbeeld. Voor de leerlingen zelf en ook voor hun ouders.’

De VVD erkent dat een redelijke stabiele leerlingeninstroom door de jaren heen wenselijk is, zowel organisatorisch voor scholen zelf qua huisvesting als voor leerkrachten en leerlingen. De VVD constateert ook dat er tussen Amstelveense middelbare scholen goed wordt samengewerkt en is daar positief over. ‘Natuurlijk is het heel vervelend als je bewust kiest voor een bepaalde school en daar dan uitgeloot wordt. Als we dat willen voorkomen, halen we ons veel op de hals. Een school met bovengemiddeld veel aanmeldingen moet dan opeens extra klassen samenstellen, leraren aantrekken en extra lokalen organiseren. Zijn we daarmee geholpen?’

DICHTBIJ HUIS NAAR SCHOOL

De VVD is er trots op dat door jarenlang solide financieel beleid, de meeste gebouwen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen nieuw, gerenoveerd en in uitstekende staat zijn. ‘Wij vinden dat Amstelveense kinderen hier in de eerste plaats van moeten kunnen profiteren. Daarnaast stelt de VVD dat een kind dichtbij huis naar school moet kunnen. Dat onze scholen kwalitatief goed onderwijs leveren en daarom ook leerlingen uit buurgemeenten trekken, doet ons goed. Vanzelfsprekend zijn die leerlingen van harte welkom, maar VVD pleit voor voldoende plaatsen voor Amstelveense scholieren. De afgelopen jaren was er sprake van kinderen die tegen hun keus in zijn geplaatst op een middelbare school buiten Amstelveen. Achter die cijfers zitten kinderen en gezinnen. Kinderen die teleurgesteld zijn dat ze bijvoorbeeld als enige leerling uit Amstelveen zijn geplaatst in een klas in Aalsmeer. Of denk aan de logistieke uitdagingen als je kind van 11 jaar in Mijdrecht is geplaatst? De VVD stelt dat dit soort gevallen voorkomen moeten worden,’ aldus Elisa de Marco.

EXTRA MIDDELBARE SCHOOL IN REGIO?

Zij vraagt zich in et opiniestuk af wat er gebeurt als het aantal aanmeldingen de komende jaren gaat stijgen? ‘Aalsmeer heeft net goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk met 800 huizen, grenzend aan de Legmeerdijk tegenover Westwijk. Ook buurgemeente Ouder-Amstel gaat groeien. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de leerlingenaantallen op langere termijn? Hebben we genoeg plekken de komende jaren? Is er behoefte aan een extra middelbare school in Amstelveen of moeten bestaande scholen nog meer uitbreiden?’

VMBO-T/HAVO

VVD gelooft niet in massale middelbare scholen en vindt de huidige scholen qua omvang passend. ‘Het tekort zit met name bij vmbo-t/havo-plekken. Schooldirecteuren bepalen zelf hoeveel brugklassen vmbo-t, havo en vwo ze creëren. Elk jaar is de uitkomst dat er te weinig plaatsen zijn op vmbo-t/havo-niveau en dat deze kinderen uitgeloot worden en naar een school buiten Amstelveen moeten gaan. De VVD vindt dit onaanvaardbaar. Voor kinderen met een vmbo-t/havo-advies zijn er eigenlijk maar twee opties in Amstelveen, maar deze kinderen moeten wel 5 scholen opgegeven. Is dat wenselijk? De VVD is positief over de voorgenomen fusie tussen Panta Rhei en HWC, die mogelijk een goede aanvulling is voor kinderen met een vmbo-t/havo-advies in Amstelveen maar vraagt zich af of dit de echte oplossing is. Laten we niet afwachten en zorgdragen dat het tekort aan plekken niet verder toeneemt,’ stelt het VVD-gemeenteraadslid.

Deze maand vinden er open dagen en lesjesmiddagen plaats en groep 8 kinderen oriënteren zich op hun volgende stap. ‘Een spannende en ook leuke fase vinden wij. Daar hoort geen overbodige stress en onzekerheid bij. De VVD vindt dat er plek moet zijn voor elk kind op een Amstelveense middelbare school als ze daarvoor kiezen. We zijn in gesprek met schooldirecteuren, de kernprocedure Amstelland en met de Wethouder. We roepen het college van B en W dan ook op om zorg te dragen voor voldoende VO-plekken in Amstelveen,’ aldus Elisa de Marco.

NIET BANG MAKEN

D66-raadslid Saloua Chaara stelt in reactie op hete opiniestuk het een prima signaal te vinden om met scholen in gesprek te blijven en alert te zijn op voldoende plaatsen ‘Maar laten we ouders/leerlingen niet bang maken. De situatie in Amstelveen is écht onvergelijkbaar met bijvoorbeeld Amsterdam.”

Chaara geeft daarbij aan dat 93,6 procent van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste voorkeur en 6,4 procent op de school van hun 2e/3e voorkeur. ‘De verhouding tussen het aantal leerlingen en plekken is in balans. Feitelijk zijn er voldoende plaatsen, maar de belangstelling voor de verschillende scholen varieert elk jaar.’

Het D66-raadslid wijst erop dat de gemeente en scholen regelmatig een gezamenlijk huisvestingsplan maken. ‘In dat plan wordt op basis van de ontwikkelingen geanticipeerd op toe/afname van leerlingen (die niet van vandaag of morgen ontstaan). Bijvoorbeeld door uitbreiding van onderwijsplaatsen. Geen overval dus.’

Elisa de Marco stelt dat er ook wat haar betreft geen reen reden is voor bangmakerij. ‘Er gaat heel veel goed. Onze oproep is om scherp te blijven op ontwikkelingen zodat er voor Amstelveense kinderen nu en in de toekomst voldoende keuze is in Amstelveen.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie