Afbeelding
Gemeente Amstelveen

Gemeente ziet geen reden om bestemmingsplan Kronenburg te wijzigen

9 november 2021 om 17:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Zoals vorige week gemeld, wil Stichting Allemansbelang in gesprek met de gemeente en met de Inspectie Leefomgeving en Transport over een combinatie van het plan voor Kronenburg en voor Bankras. De gemeente stuurde onderstaande reactie.

Voor het gebied Uilenstede-Kronenburg is op 7 juli 2021 door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om een kantorengebied met veel leegstand te transformeren in een toekomstbestendig gebied met kantoren, een mix aan voorzieningen én studentenkamers met campuscontract. Er zijn ook extra medische voorzieningen opgenomen in het bestemmingsplan. 

Het is een zorgvuldig gemaakt en onderbouwd plan waar goed is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van bouwen onder vliegroutes van Schiphol. Kronenburg ligt namelijk in een zone met beperkingen voor het bouwen van woningen. 

Er is gekozen voor studentenwoningen omdat studenten er tijdelijk wonen en uit GGD-onderzoek blijkt dat jongeren minder overlast ervaren van mogelijk vliegtuiglawaai en daardoor geen nadelige gevolgen ondervinden. 

Allemansbelang en ook ILT hebben beroep ingesteld tegen het plan. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “We waarderen de betrokkenheid van Allemansbelang bij onze stad en hebben het alternatieve voorstel voor de projecten Alleman Kwartier en Kronenburg bekeken. Voor het project Alleman Kwartier zijn we al lange tijd in gesprek met leden van de Stichting Allemansbelang. Voor Uilenstede-Kronenburg is inmiddels een bestemmingsplan vastgesteld en er is geen reden om de plannen aan te passen. Dat hebben we de stichting op 1 november laten weten.” 

Tot slot geeft de gemeente aan dat verplaatsing van het vernieuwde medisch centrum in Bankras niet in lijn is met gemeentelijk beleid om medische hulp en -voorzieningen te spreiden in de stad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie