Het Amsterdamse Bos
Het Amsterdamse Bos Archief BDU/Joop Touw

BBA maakt zich grote zorgen over bodemvervuiling Amsterdamse Bos

30 november 2023 om 13:53 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) maakt zich grote zorgen over de grondkwaliteit van het Amsterdamse Bos. Dit naar aanleiding van een recente reportage op de Amsterdamse stadszender AT5.  Volgens deze berichtgeving is de bodem van het bos op meer dan dertig plekken vervuild. De gemeente Amsterdam (eigenaar van het bos) liet in reactie op de berichtgeving weten dat er geen directe gezondheidsgevaren voor bezoekers zijn. Volgens BBA-raadslid Dave Offenbach maken burgers zich echter zorgen over de veiligheid en de gezondheidsrisico’s die zij mogelijk in het bos lopen. BBA heeft over de bodemverontreiniging vragen gesteld aan het college van B en W van Amstelveen. 

De vervuiling komt volgens de reportage van AT5 vanuit de Nieuwe Meer. Die werd tot 1989 gebruikt om slib uit de Amsterdamse grachten in te lozen. Daarmee zijn ook zware metalen en chemische stoffen in de Nieuwe Meer terechtgekomen die  vervolgens zijn meegevoerd naar delen van het Amsterdamse Bos. 

Eerder al hebben na de publicatie de gemeenteraadsfracties van Volt en Partij voor de Dieren in Amsterdam het hoofdstedelijk college van B en W al gevraagd of er nader onderzoek gedaan kan worden naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de bosbodem.

VEILIGHEID INWONERS WAARBORGEN

In principe zijn tot nu toe de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor sanering van de grond, mocht dat noodzakelijk blijken te zijn. Maar volgens Dave Offenbach verandert dat volgend jaar (2024) met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dan verschuift de verantwoording naar de gemeenten Amsterdam/Amstelveen. Dave Offenbach: “Wij vinden daarom als medegebruiker van het bos dat Amstelveen proactief betrokken moet blijven bij het monitoren van de situatie en moet samenwerken met andere relevante instanties om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen.”

BBA heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De partij wil weten welke informatie Amsterdam hierover met Amstelveen heeft gedeeld, hoe de gemeente Amstelveen zich voorbereidt op de nieuwe verantwoordelijkheden omtrent bodemkwaliteit en welke maatregelen worden genomen om de overgang naar nieuwe bevoegdheden onder de Ondernemingswet te faciliteren.

TRANSPARANTE COMMUNICATIE

“De gezondheid en veiligheid van onze inwoners zijn onze hoogste prioriteit. Wij zijn diep bezorgd over de mogelijke impact van de bodemvervuiling in het Amsterdamse Bos op onze gemeenschap. Het is essentieel dat we duidelijke en transparante communicatie van zowel de gemeente Amsterdam als Amstelveen hebben over deze kwestie,” aldus Offenbach.

BEOORDELING GEZONDHEIDSRISICO’S

Ook wil de partij weten welke stappen worden ondernomen om de gezondheidsrisico’s van de bodemvervuiling te beoordelen en aan te pakken.  Verder vraagt BBA hoe de gemeente Amstelveen de veiligheid voor de gezondheid van haar inwoners op haar grondgebied waarborgt, alsmede hoe de voortgang van de maatregelen tegen bodemvervuiling worden gemonitord en geëvalueerd.

NIET VERANTWOORDELIJK

Het college van B en W heeft de gemeenteraad er eerder in reactie op de berichtgeving van AT5 op gewezen dat Amstelveen niet verantwoordelijk is voor de bodemkwaliteit in het bos en het eventueel saneren van onveilige bodemverontreinigingen. ‘Het bos is eigendom van Amsterdam en in beheer is bij de Amsterdamse bosorganisatie. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit van hun gronden.” Het Amstelveense college heeft de gemeente Amsterdam wel om een reactie gevraagd op de berichtgeving van AT5.


BBA-raadslid Dave Offenbach. - BBA Amstelveen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie