Van links naar rechts: Dirma Nagelhout (Coördinator Taalhuis), wethouder Marijn van Ballegooijen, Gertrude Hoogendoorn en Daphne Janson van de Bibliotheek, een belangrijke partner bij het taalonderwijs.
Van links naar rechts: Dirma Nagelhout (Coördinator Taalhuis), wethouder Marijn van Ballegooijen, Gertrude Hoogendoorn en Daphne Janson van de Bibliotheek, een belangrijke partner bij het taalonderwijs. Gemeente Amstelveen

Amstelveen werkt samen met andere gemeenten in Regionaal Programma Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam

26 mei 2021 om 17:50 Maatschappelijk

AMSTELVEEN In het Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid Groot-Amsterdam en het uitvoeringsplan Taaloffensief werken verschillende gemeenten samen. Gemeente Amstelveen gaat ook verder met de eigen aanpak van laaggeletterdheid. De samenwerking heeft meerdere voordelen, bijvoorbeeld cursisten kunnen makkelijker aansluiten bij een traject in Amsterdam of bij hun werkgever. Ook kan er een gezamenlijk communicatiecampagne komen om Nederlandstalige laaggeletterden te bereiken. Onderdeel van de aanpak is het Taalakkoord gericht op werkgevers. Omdat veel inwoners in de regio werken, ligt samenwerking hier volgens de gemeente voor de hand en heeft dan ook meerwaarde.

TAALHUIS In Amstelveen is een Taalhuis gevestigd, zijn er diverse taalpunten, taalcafés en leeskringen. De kracht van het Taalhuis is dat formele Taalscholing volledig is aangesloten bij allerlei vormen van taalonderwijs die door vrijwillige inzet is ontstaan. Verder wordt het Taalhuis professioneel aangestuurd door e´e´n coördinator en een stuurgroep. Taalhuis heeft veel aandacht besteed aan het terugdringen van laaggeletterdheid bij anderstaligen. Ook werd een extra subsidie toegekend om meer aandacht te geven aan Nederlandse inwoners met een taalachterstand. De Voorlees Express is digitaal gegaan, waarmee het voorlezen dat normaliter bij de kinderen thuis plaatsvindt, in coronatijd toch kon doorgaan.

GROTE GEVOLGEN In Amstelveen is 7 procent van de inwoners laaggeletterd. Als je laaggeletterd bent heeft dat enorme gevolgen voor je leven. Zo blijkt dat laaggeletterden vaker gebruik maken van de bijstand en vaker kampen met armoede- en gezondheidsproblemen. Laaggeletterdheid beïnvloedt ook de leerzame omgeving thuis en gaat mede daardoor vaak ook over van generatie op generatie. Als je ouders niet goed kunnen lezen kunnen ze hun kinderen ook niet goed helpen.

Wethouder Marijn van Ballegooijen: ”We doen daarom al heel veel aan laaggeletterdheid in Amstelveen onder andere via het Taalhuis, maar deze samenwerking kan ons nog extra voordelen opleveren. Nederlandstalige laaggeletterden zijn vaak moeilijker te bereiken. Er is soms ook een gevoel van schaamte. Door een gezamenlijke campagne kunnen we het bereik vergroten. Dit kan ook via werkgevers, bijvoorbeeld in de Greenport en op Schiphol werken veel laaggeletterden. Via hun werkgevers kunnen we hen ook bereiken.”

AANPASSING BRIEVEN In het afgelopen jaar heeft gemeente Amstelveen meer dan honderd standaard inwonersbrieven herschreven en daarmee de leesbaarheid verbeterd. Er is meer dan ooit gekozen voor een persoonlijke benadering en begrijpelijke taal voor iedereen. “We willen hiermee onze toegankelijkheid vergroten, ook voor laaggeletterde inwoners. Wij sturen iedere dag tientallen brieven naar inwoners over belangrijke onderwerpen als schuldhulpverlening, toewijzing van budgetten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of over onderwijsondersteuning. In Nederland is 1 op de 6 inwoners laaggeletterd en we hechten eraan dat ook deze groep goed geïnformeerd wordt. Daarom hebben we de brieven zo laten herschrijven dat 80 procent van de Nederlanders de teksten kunnen lezen en begrijpen,” zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. Inwoners die beter willen leren lezen kunnen contact opnemen met het Taalhuis of de bibliotheek.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie