Emiel Sjaardema en Wim Visser voor pand Technische Unie
Emiel Sjaardema en Wim Visser voor pand Technische Unie Emiel Sjaardema

50PLUS Amstelveen: kan verspilling in Bovenkerkerwegzone niet worden voorkomen?

27 februari 2023 om 11:34 Lokaal Deel je nieuws

Amstelveen – 27 februari 2023 De geplande transformatie houdt de gemoederen over en rondom de Bovenkerkerweg flink bezig. 50PLUS Amstelveen heeft de indruk dat projectontwikkelaars te veel zeggenschap hebben en pleit voor gebruik van bestaande bouw. Maar wil de gemeente dat ook? Een aantal vragen bleef onbeantwoord. Tijdens het bespreken van de Nota van Uitgangspunten Transformatie Bovenkerkerwegzone op 22 februari jl. gaf fractievoorzitter Emiel Sjaardema aan dat zijn partij niet achter aan aantal belangrijke uitgangspunten staat.

Hoogbouw 

Al jaren wordt er gesproken over de ‘Amstelveense maat’. Die houdt in niet hoger bouwen dan de boomgrens. Op de vraag waarom dat nu niet wordt toegepast en er toch hoogten van 10 verdiepingen worden genoemd, kon vanwege tijdgebrek geen antwoord worden gegeven.

Gijzeling ontwikkelaars

Het gebrek aan tijd ontlokte aan Emiel Sjaardema de opmerking dat hij zich zorgen maakt dat Amstelveen gegijzeld wordt door ontwikkelaars qua hoogte en percentages. “Het eerste wat geroepen wordt – terwijl het nog een Nota van Uitgangspunten is - is ‘dat kan niet, dan komen we niet uit en dan kan het wel eens helemaal niet doorgaan’. Nou dan gaat het maar niet door”.

Circulair bouwen 

Circulair is een belangrijk onderwerp. Sjaardema: “Het recyclen en hergebruiken is iets waar iedereen naartoe wil. Waarom zouden dan alle gebouwen aan de Bovenkerkerweg na 30 jaar moeten worden afgeschreven? Een aantal wordt immers nog gebruikt en zal moeten worden afgebroken en verplaatst.”

50 PLUS Amstelveen vraagt zich af of circulair bouwen, naast milieuvoordelen ook kostenbesparend werkt. Dat zou de exploitatie ten goede komen waardoor de onacceptabel hoge accenten uit het plan kunnen worden geschrapt. Omwonenden zouden zich vervolgens gehoord weten en worden niet in hun woongenot aangetast.

WTC

Sommige kantoren, zoals het WTC (en KPMG) zijn al omgebouwd en vormen wat 50PLUS betreft een goed voorbeeld. “Is onderzocht of dit ook voor de niet-gebruikte gebouwen in deze zone kan worden toegepast?” aldus Emiel Sjaardema in zijn betoog.

Starters en senioren

De uitgangspunten die 50PLUS wel volledig kan onderschrijven is dat er nu eindelijk gebouwd lijkt te worden voor Amstelveense starters en senioren. Wel wil de partij dat graag concreet met cijfers opgenomen zien.

Overweeg hergebruik 

50PLUS gaat in beraad en overweegt overleg met omwonenden, en roept college en partijen op circulair te laten bouwen aan de Bovenkerkerweg. In het raadhuis is daarmee al een goede start gemaakt door het oude gevelhout bínnen te hergebruiken. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie