Van links naar rechts: wethouder Herbert Raat, Cor van Zadelhoff, Marius Touwen, burgemeester Tjapko Poppens, gemeentesecretaris Bert Winthorst, Carl Stal en wethouder Adam Elzakalai.
Van links naar rechts: wethouder Herbert Raat, Cor van Zadelhoff, Marius Touwen, burgemeester Tjapko Poppens, gemeentesecretaris Bert Winthorst, Carl Stal en wethouder Adam Elzakalai. Gemeente Amstelveen

Overeenkomst over doorstart van Cobra Museum Amstelveen formeel bekrachtigd

12 januari 2024 om 16:52 Kunst Cobra Museum

AMSTELVEEN Eind november 2023 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met een doorstart onder heldere voorwaarden van het Cobra Museum. Het bijbehorende convenant met daarin de afspraken is deze week door de betrokken partijen ondertekend en daarmee formeel bekrachtigd.

Stichting Cobra Museum kan nu aan de slag met het opstellen van een nieuw ondernemingsplan met bijbehorende nieuwe artistieke koers en een toekomstbestendige exploitatiebegroting. De gemeente en het Cobra Museum hebben er vertrouwen in dat met de overeengekomen voorwaarden het museum de bedrijfsvoering op orde kan krijgen en de belangrijkste betrokken partijen aan boord kan houden. 

TUSSENTIJDSE EVALUATIES

Er worden tussentijdse evaluaties ingepland om de voortgang van de doorstart van het museum te bewaken. De doorstart wordt mede mogelijk gemaakt door externe financiers zoals Marius Touwen en Zadelhoff Cultuur Fonds.

FRISSE WIND

 Stichting Cobra Museum kan nu in samenspraak met de gemeente en de raad écht van start met een nieuw ondernemingsplan voor een toekomstbestendig museum met een bedrijfsmatig goed onderbouwd plan van aanpak, stellen de twee betrokken wethouders Herbert Raat (Cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën).  ’Het is vervolgens aan de gemeenteraad om hierover een oordeel te vellen. Het college heeft er vertrouwen in dat het convenant de weg vrijmaakt om een frisse wind door het museum te laten waaien en te zorgen voor nieuw élan. We willen Marius Touwen en Cor van Zadelhoff nogmaals bedanken voor hun inzet voor Amstelveen,’ laten de twee wethouders weten.

VERANDERING IN ORGANISATIE

De doorstart betekent dat de subsidie voor het Cobra Museum in 2024 eenmalig wordt voortgezet zoals tot op heden gebruikelijk was. De deuren blijven open en het personeel komt niet op straat te staan. Er is wel een verandering in de organisatie nodig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Het museum stelt, in samenspraak met de gemeente, een nieuwe directeur en Raad van Toezicht aan. Deze laatsten gaan gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw ondernemingsplan dat vóór het vierde kwartaal van dit jaar aan de gemeente moet worden overgelegd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie