Het monumentale garagepand aan de Amsterdamseweg.
Het monumentale garagepand aan de Amsterdamseweg. Gemeente Amstelveen

Gemeente dringt aan op herstel monumentaal garagepand Amsterdamseweg

6 april 2023 om 10:53 Historie

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen heeft de pandeigenaar van het voormalige KwikFit-pand aan de Amsterdamseweg 484-488 aangeschreven op de instandhoudingsplicht van het gemeentelijk monument. Het pand is volgens de gemeente niet goed onderhouden en een deel van de fundering moet hersteld worden. De gemeente laat weten genoodzaakt te zijn om naleving van de regels op te leggen om het monumentale pand te kunnen behouden voor de toekomst.

In het voorjaar van 2022 zijn twee controles uitgevoerd waarbij scheurvorming in gevels, wanden en plafonds is geconstateerd. Op advies van de gemeentelijke constructeur heeft de gemeente vervolgens door een extern bureau funderingsonderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat een deel van de fundering niet meer voldoet, waardoor de instandhouding van het monument volgens de gemeente gevaar loopt. Dit betekent volgens wethouder Herbert Raat (Monumenten) dat de eigenaar niet voldoet aan de instandhoudingsplicht uit de Erfgoedverordening van de gemeente.

BEWAKEN LOKAAL ERFGOED

“Wij hechten veel belang aan het bewaren en bewaken van ons lokale erfgoed”, zegt wethouder Raat. “Het voormalige KwikFit-pand maakt onderdeel uit van de historische lintbebouwing langs de Amsterdamseweg en is van cultuur- en architectuurhistorische waarde voor Amstelveen. Na verzoeken van Amstelveners en de Vereniging Historisch Amstelveen heeft het college het pand op advies van de onafhankelijke Erfgoedcommissie in 2018 aangewezen tot gemeentelijk monument. Een pandeigenaar is verplicht een monument te onderhouden. De gemeente is op haar beurt verplicht te handhaven wanneer dit niet gebeurt. Wij hebben voor 30.000 euro een funderingsonderzoek laten uitvoeren. Nu is het aan de pandeigenaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

GARAGE ZENITH

Het voormalige KwikFit-pand is in 1924 gebouwd als garage Zenith met bovenwoningen, naar ontwerp van de gebroeders Esther, en is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse school. Het pand heeft een unieke en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen. Volgens de Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is.

ONDERHOUD JAGERSHUIS 

De problemen rond onderhoud van een ander monumentaal pand in Amstelveen lijken inmiddels grotendeels opgelost. Het gaat om het rijksmonumentale Jagershuis aan de Amstelzijde. In 2021 heeft de gemeente de pandeigenaar van  aangeschreven op de instandhoudingsplicht. Ook hier was sprake van achterstallig onderhoud. Na meerdere sessies met onder andere de Erfgoedcommissie en een locatiebezoek door de toezichthouder en de restauratie-architect is de pandeigenaar met een plan van aanpak gekomen dat voldeed aan de eisen. Onlangs zijn de herstelwerkzaamheden uit het plan van aanpak afgerond met als kanttekening dat enkele schilderwerkzaamheden opnieuw moeten plaatsvinden, omdat het schilderwerk niet helemaal dekkend is. 

De pandeigenaar heeft toegezegd dit te laten herstellen. De gemeente vertrouwt erop dat deze laatste werkzaamheden naar tevredenheid worden uitgevoerd. De pandeigenaar zet de eerder gestarte gesprekken met de Erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de herontwikkeling en transformatie van het Jagershuis voort.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie