De raadsfractie van de ChristenUnie had de vragen ingediend naar aanleiding van recente verkeersongevallen op rotondes waar fietsers en scooters bij betrokken waren. Het terugbrengen van rotondes naar kruispunten met verkeerslichten, was een van de opties die de partij had voorgelegd om de verkeerspleinen veiliger te maken.