De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan en dit heeft geleid tot een eerste set uitgangspunten voor de Bovenkerkerwegzone. Die zijn vastgelegd in een concept Nota van Uitgangspunten waar het college van B en W vorige week mee heeft ingestemd. De betrokken partijen hebben een eerste inbreng voor deze nota kunnen leveren en deze participatie gaat ook nog steeds door. Deze aanpak kost volgens ...