Een met een drone gemaakte luchtfoto van bedrijventerrein Legmeer.
Een met een drone gemaakte luchtfoto van bedrijventerrein Legmeer. Gemeente Amstelveen

Grondeigenaren bedrijventerrein Legmeer bijgepraat over plannen voor woon/werk-gebied

30 september 2021 om 10:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De gemeeente heeft dinsdagavond zeventig eigenaren van gronden op bedrijventerrein Legmeer geïnformeerd over de plannen voor transformatie van het terrein naar een woon/werk-gebied. In de komende tien jaar moeten hier ruim tweeduizend hoogbouwwoningen verrijzen. Na het vaststellen van de Ontwikkelvisie Legmeer in mei 2020 is er achter de schermen hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen. De grondeigenaren ontvingen dinsdag informatie over de rol van de grondeigenaren, de uitdagingen binnen het project en de vervolgstappen die de gemeente gaat zetten.

Bedrijventerrein Legmeer kent circa 150 verschillende grondeigenaren. Om de transformatie te laten slagen zoekt de gemeente de samenwerking met hen. De eigenaren zijn nodig om samen tot herontwikkeling van het gebied te komen. Daarom gaat de gemeente de komende weken met alle eigenaren persoonlijk in gesprek om te kijken op welke manier dit mogelijk is.

MEEDENKEN Gelijktijdig organiseert de gemeente voor omwonenden, ondernemers op Legmeer en omliggende bedrijven informatiebijeenkomsten. Genodigden ontvangen hier binnenkort een brief over. “Participatie is voor een project van deze omvang ontzettend belangrijk,” aldus wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Door gezamenlijk mee te denken over de transformatie, wordt het een project van en voor heel Amstelveen.”

Na het inspraaktraject verzamelt de gemeente alle informatie en gaat hiermee aan de slag. De inbreng wordt uiteindelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan zal naar alle waarschijnlijkheid halverwege 2022 ter inzage worden gelegd.

INGEWIKKELD PROJECT De gemeente wil van bedrijventerrein Legmeer een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied maken. “Legmeer is de enige locatie in Amstelveen waar we op grote schaal een variatie aan woningen kunnen toevoegen. En dat is hard nodig gezien de huidige situatie op de woningmarkt. Daaraan wil ik gelijk toevoegen dat het ook het meest ingewikkelde en risicovolle project is wat we als gemeente ooit gedaan hebben. Dat betekent dat er de komende jaren nog een hoop vraagstukken op ons afkomen: dat vraagt aandacht en zorgvuldigheid naast snelheid,” aldus wethouder Floor Gordon.

WONINGBOUWIMPULS De gemeente  ontving in februari 9,2 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de bedoeling om binnen 10 jaar 2.157 nieuwe woningen te realiseren. Vanwege de complexiteit van de transformatie wordt de nieuwe wijk niet in één keer gerealiseerd. In totaal komen er ongeveer 3.000 woningen in Legmeer.

Voor  meer informatie: amstelveen.nl/wonen-leven/project/transformatie-legmeer

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie