Google Streetview
Google Streetview De locatie aan de Groen van Prinstererlaan waar het wooncomplex moet komen.

Plan voor bouw wooncomplex op plek kantoor Van Prinstererlaan in volgende fase

14 oktober 2021 om 10:37 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Het plan voor herontwikkeling van de locatie aan de Groen van Prinstererlaan 114 is in de volgende fase beland. De beoogde ontwikkeling gaat uit van vervanging van een leegstaand kantoor door een wooncomplex met 303 appartementen. Het college van B en W heeft besloten om overeenkomst met de ontwikkelaar aan te gaan waarin de voorwaarden waaraan de herontwikkeling moet voldoen, worden geregeld. Om het plan planologisch mogelijk te maken, moet nog een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. De ontwikkelaar van het project heeft aangegeven de nu verder uitgewerkte plannen aan de buurt te willen presenteren in een aparte bijeenkomst. De datum daarvoor moet nog bepaald worden.

Het beoogde woongebouw krijgt twee hoogteaccenten, één tot 17 etages hoog en de ander tot 15 etages hoog. Deze vorm en hoogte voldoen volgens B en W aan de Startnotitie die op 11 maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan was destijds mede naar aanleiding van bezwaren van omwonenden gewijzigd ten opzichte van de ontwerp Startnotitie. Belangrijkste wijziging was het uiterlijk van het gebouw: geen gesloten bouwblok, maar een geopend gebouw met een openbaar toegankelijke binnentuin, met binnen het complex twee hoogteaccenten. Ook was er ruimte gemaakt voor woningen aan de straatkant en een publieksfunctie op de hoek van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Burgemeester Haspelslaan.

Om het bouwplan planologisch mogelijk te maken, brengt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan in procedure. Dat wordt dan  ter visie gelegd wordt voor zienswijzen. Het college verwacht dat dit ontwerp-bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden kan worden.

MIDDELDURE WONINGEN In het huidige plan ligt het aantal te realiseren woningen iets lager dan in de Startnotitie werd aangegeven (303 in plaats van 310). Het totaalpercentage middeldure woningen ligt ook iets lager (177 in plaats van 204). Daar staat volgens het college tegenover staat dat 20 woningen in de middeldure koopsector als driekamerwoning worden gerealiseerd. Voor de de middeldure koopwoningen geldt een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding van 5 jaar.

FINANCIERINGSCONSTRUCTIE De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om voor dit project met andere partijen te voorzien in een financieringsconstructie, zodat het kopen van een woning mogelijk wordt voor doelgroepen voor wie het kopen van een woning nu niet bereikbaar is. Wanneer dit niet lukt, gaat het college onderzoeken  welke andere projecten voor een dergelijke constructie in aanmerking kunnen komen.

BINNENTUIN Een recent wijziging die in het plan is aangebracht betreft de doorgangen naar de openbaar toegankelijke binnentuin. In verband met de sociale veiligheid en de kans op tocht zijn de eerder beoogde doorgangen vanaf de Groen van Prinstererlaan en Burgemeester Haspelslaan naar de binnentuin vervallen. Er komt nu één toegang: een groentalud met trap over de volle breedte van de binnentuin aan de kant van de groene singel. 

In de overeenkomst die het college met de ontwikkelaar wil sluiten is ook een exploitatiebijdrage opgenomen die de ontwikkelaar moet betalen voor werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren op gebied van infrastructuur en openbare voorzieningen. Daarnaast hebben partijen overeenstemming bereikt over de verkoopsom van gemeentegrond rondom het huidige kantoorgebouw.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie