Het is volgens de rekenkamercommissie belangrijk om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad de doelen van het woonbeleid kan toetsen. ‘Abstracte bewoordingen als ‘kleinere en betaalbare woningen bouwen voor jongeren en starters’, moeten daarom waar mogelijk vervangen worden door doelen die aangeven om hoeveel woningen met een bepaalde oppervlakte het gaat,’ aldus de onderzoekers. Daarbij moet ook ...