Het kantoorgebouw in Kronenburg waarin in 2016 een noodopvang voor vluchtelingen werd geopend.
Het kantoorgebouw in Kronenburg waarin in 2016 een noodopvang voor vluchtelingen werd geopend. Foto: Eddie de Blieck

B en W: ‘Amstelveen heeft geen plek voor extra opvang vluchtelingen’

8 oktober 2021 om 17:24 Overig

AMSTELVEEN Amstelveen ziet voor de korte termijn geen mogelijkheden om Afghaanse evacués of andere asielzoekers op te vangen. Dat meldt het college in reactie op een oproep van het Rijk om te inventariseren wat gemeenten op zeer korte termijn kunnen betekenen om de vluchtelingenstroom het hoofd te kunnen bieden. Ook voor de middenlange termijn ziet het college geen mogelijkheden om extra opvang te bieden, naast de reeds bestaande huisvestingstaak van erkende vluchtelingen (statushouders). Volgens de eerder vastgestelde landelijke taakstelling voor dit jaar moet Amstelveen in dat kader 130 personen onderdak bieden.  

Het Rijk deed de oproep om de druk op de volstromende asielzoekerscentra (azc’s ) op korte termijn te kunnen verlichten. In reactie daarop heeft de gemeente onder meer gekeken of opvang van asielzoekers op korte termijn mogelijk is in hotels voor langer verblijf (long stay) in Amstelveen. De mogelijkheden zijn daar zijn volgens B en W op dit moment beperkt, mede door het aanhoudende kamertekort voor studenten. De long stay hotels zij daardoor al voor 90 procent gevuld. Verder zijn er in Amstelveen volgens het college geen geschikte leegstaande gebouwen voor opvang van vluchtelingen. Dat melden B en W in een brief aan de gemeenteraad.

NOODOPVANG In 2016 werkte Amstelveen nog mee aan opening van een noodopvanglocatie voor vierhonderd vluchtelingen in een omgebouwd leegstaand kantoor in kantorenwijk Kronenburg. Er waren destijds opvangplekken tekort in verband met de toenmalige vluchtelingenstroom vanuit Syrië. Die noodopvang in Amstelveen bleek echter al snel na de opening niet meer nodig te zijn, vanwege de overeenkomst die de Europese Unie met Turkije had gesloten over opvang van vluchtelingen in dat land. Het gebouw aan de Laan van kronenburg kreeg daarna een andere invulling. Nu er een nieuwe vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan is ontstaan, ziet Amstelveen vanwege gebrek aan geschikte locaties geen mogelijkheden om op korte termijn vluchtelingen op te vangen.

KRAPTE OP KANTORENMARKT Dat geldt ook voor de opgave die er landelijk ligt voor de middellange termijn om kansrijke asielzoekers in flexibele opvanglocaties op te vangen. Die locaties zijn nodig om de azc’s nu volstromen omdat de doorstroming niet snel genoeg gaat. Volgens B en W zouden leegstaande kantoren hiervoor in principe een optie kunnen zijn, maar ook daar heeft Amstelveen er volgens B en W inmiddels te weinig van. Diverse leegstaande kantoren zijn of worden omgebouwd tot wooncomplexen of gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. De kantorenvoorraad is daardoor sinds 2009 met 28 procent afgenomen. Door de fikse afname is er volgens het college inmiddels zelfs sprake van krapte op de Amstelveense kantorenmarkt. ‘In het licht van opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders lijken leegstaande kantoorgebouwen dus geen perspectief te bieden,’ aldus B en W.

HUISVESTING STATUSHOUDERS Amstelveen voert wel de reguliere halfjaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van statushouders uit. Ook daar plaatst het college echter een kanttekening bij. ‘Wij zijn van mening dat de opvang van asielzoekers en extra of versnelde huisvesting van statushouders niet ten koste mag gaan van reguliere woningzoekenden en de huisvesting van de andere bijzondere doelgroepen. De inventarisatie voor de middellange termijn zal zich voor wat Amstelveen betreft richten op het toevoegen van al dan niet zelfstandige woonruimten door bijvoorbeeld transformatie van een etage in een kantoorgebouw of toevoeging van woningen in LIB-gebied (gebied dat binnen de geluidslijnen in het Luchthaven Indelingsbesluit ligt, red.). Dat is door belemmerende regelgeving echter vooralsnog niet mogelijk,’ aldus B en W. 

Amstelveen riep al eerder op al eerder op om bij het maken van nieuwe afspraken over de huisvesting van erkende vluchtelingen (statushouders) rekening te houden met de woondruk in de gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie