De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. Daarna gaan de gekozen partijen onder leiding van de grootste fractie onderhandelen over een coalitieakkoord, waarbij de teksten uit de verkiezingsprogramma’s als uitgangspunt dienen. Wie daar dus invloed op uit wil oefenen moet er vroeg bijzijn. Vandaar dat de ondernemersorganisaties nu al met hun verkiezingsmanifest komen. De belang...