Wethouder Floor Gordon (midden) met ondernemers van BIZ Kostverlorenhof.
Wethouder Floor Gordon (midden) met ondernemers van BIZ Kostverlorenhof. Gemeente Amstelveen

Subsidie om onderlinge samenwerking winkeliers in Amstelveen te steunen

23 april 2021 om 10:41 Economie

AMSTELVEEN De gemeente beidt extra financiële steun aan bedrijfsinvesteringszones, omdat winkeliers het door de coronacrisis moeilijk hebben, De zones dragen bij aan de samenwerking tussen ondernemers en versterken het ondernemersklimaat doordat ondernemers gezamenlijk investeren in de openbare ruimte van het gebied. Vanuit de gemeente wordt de onderlinge samenwerking tussen winkeliers in een bedrijfsinvesterigszone (BIZ) aangemoedigd.

Ondernemers in een BIZ betalen jaarlijks een bedrag dat wordt geïnd door de gemeentelijke belastingdienst en als subsidie wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting. Bij de bestaande BIZ-gebieden is een nieuwe BIZ-periode niet vanzelfsprekend, omdat het voor veel ondernemers een opgave is om de BIZ-bijdrage op te brengen vanwege de coronacrisis. Veel winkeliers hebben geen omzet gedraaid, maar wel de nodige kosten gemaakt. De Bedrijfsinvesteringszones vragen daarom, bij de 2e ronde BIZ, steun aan de gemeente. Met een aanvulling op de BIZ-verordening is het na een raadsbesluit wettelijk mogelijk geen aanslag BIZ-belastingen op te leggen aan de deelnemende ondernemers. De jaarlijkse subsidie aan de BIZ-vereniging wordt in dat geval rechtstreeks vanuit de algemene middelen verstrekt.

 HERSTEL ECONOMIE “We willen de Bedrijfsinvesteringszones in deze moeilijke tijd steunen, want versterkte onderlinge samenwerking levert een positieve bijdrage aan het totale vestigingsklimaat in Amstelveen,” licht wethouder Floor Gordon (Economische Zaken) toe. “De ondersteuning van een BIZ betekent extra steun aan die ondernemers die willen samenwerken in het post-coronatijdperk en het is een stimulans om een hernieuwde of nieuwe BIZ te realiseren. De slagingskans daarvan is groter wanneer de gemeente de financiële bijdrage van het eerste jaar via een subsidie betaalt. Dit is maar een van de maatregelen die de gemeente de komende tijd wil nemen voor het herstel van de economie.”

DIVERSE REGELINGEN Gemeente Amstelveen spant zich in om ondernemers die geraakt zijn door de corona maatregelen te ondersteunen. Op dit moment kunnen ondernemers bij de gemeente rekenen op uitstel van betaling, schuldhulpverlening, de TONK- en TOZO-regelingen (Tijdelijke Ondsersteuning noodzakelijke Kosten en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en maatregelen als het gedoogbeleid verruiming terrassen. Gemeente Amstelveen heeft daarnaast nog twee unieke regelingen: MKB noodlening en de 1,5 meter maatregelen subsidie die nu landelijk bij gemeenten navolging vinden. Ook is de gemeente van start gegaan met nog meer communicatie over lokale regelingen voor ondernemers en brengen het Ondernemersloket blijvend onder de aandacht. De gemeente vraagt landelijk aandacht voor ondernemers die buiten regelingen vallen en bekijkt of deze ondernemers geholpen kunnen worden via gemeentelijk maatwerk. 

STIMULERINGSFONDS Naast noodhulp, werkt de gemeente aan een gemeentelijk Economisch Stimuleringsfonds Amstelveen. Dit fonds moet de lokale economie een extra impuls geven, door initiatieven op het gebied van ondernemen te ondersteunen, zodra de corona-beperkingen verminderen. De gemeente legt, in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties uit horeca, retail en bedrijfsleven, momenteel de laatste hand aan de uitwerking van de doelstellingen van het fonds, de toetsingscriteria en het instellen van een onafhankelijke adviescommissie. 

Voor meer informatie: www.amstelveen.nl/ondernemen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie