De verwachting is dat huisartsen de komende jaren te maken krijgen met een stijgende zorgvraag door de vergrijzing.
De verwachting is dat huisartsen de komende jaren te maken krijgen met een stijgende zorgvraag door de vergrijzing. Pixabay

Gezamenlijke aanpak om voor voldoende huisartsen in Amstelveen te zorgen

Zorg

AMSTELVEEN Gemeente, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en huisartsen gaan er samen voor zorgen dat er voldoende huisartsen zijn in Amstelveen. In een aantal wijken kunnen inwoners moeilijk een huisarts in de buurt vinden. Gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en Zorg en Zekerheid gaan hier samen verandering in brengen. 

Met onderzoeksbureau SeederDeBoer is in kaart gebracht welke zorgvraag er nu niet goed ingevuld kan worden. Ook is gekeken hoe de zorgvraag de komende jaren gaat stijgen en wat er nodig is om goede en gezonde huisartsenzorg voor Amstelveen te waarborgen. Gezamenlijk is een routekaart opgesteld met oplossingen voor de korte en middellange termijn. Deze aanpak en samenwerking, om de huisartsenzorg te versterken, is een voorbeeld voor andere regio’s.

GROTE DRUK “De zorgvraag neemt de komende jaren nog verder toe en wordt steeds complexer,” verwacht Ewout Weve, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA). “In sommige delen van de gemeente wonen relatief veel ouderen, die vaker te maken krijgen met chronische aandoeningen. Dit legt een grote druk op de huisartsen, die tot nu toe de gaten hebben dichtgelopen. Ook hebben ze er vaak extra werk bijgekregen, door verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis. Het is belangrijk dat we deze situatie op korte termijn veranderen. De routekaart voorziet daarom als eerste in korte termijn oplossingen. Hierin zijn concrete doelen uitgezet in de tijd, met bijbehorende acties en eigenaren.”

ONACCEPTABEL Ook gemeente Amstelveen ziet deze urgentie. “Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen nu al een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn). “Zeker als je bedenkt dat er plannen zijn voor het uitbreiden van woonwijken. Ik ben blij dat we hier samen aan gaan werken. Bij sommige zaken kunnen we als gemeente ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ruimte reserveren voor huisvesting in nieuwbouwplannen, terwijl andere oplossingen juist de zorgverzekeraar of de huisartsen raakt. Met deze routekaart zorgen we er samen voor dat iedereen in de toekomst weer een huisarts in de buurt heeft.”

ONDERSTEUNING Goede huisartsenzorg betekent ook een gezonde werkomgeving voor de huisarts zelf. “In het onderzoek is daarom gekeken hoe huisartsen ondersteund kunnen worden in alle facetten van de praktijkvoering”, zegt Jacomien de Jong, directeur van de Huisartsen Coöperatie Amstelland. “Dit kan bijvoorbeeld door naar organisatievormen binnen de dagpraktijk te kijken en uit te zoeken hoe startende praktijken het best geholpen kunnen worden. Samen gaan we stappen zetten om het praktijkhouderschap aantrekkelijker te maken. Dat betekent bijvoorbeeld samen zorgen voor betaalbare ruimte om een praktijk te starten of te laten groeien. Zorgen dat er voldoende personeel te vinden is, zodat het ook voor jonge huisartsen of waarnemers financieel haalbaar wordt een praktijk te starten.”

SAMENWERKING Een andere mogelijke oplossingsrichting om de werkdruk bij de huisartsen te verlagen, is samenwerking; met andere eerstelijnszorgverleners en met het sociaal domein, zoals het welzijnswerk. “Als zorgverzekeraar geloven wij dat samenwerking, binnen de eerste lijn en met het sociaal domein, zorgt voor efficiëntere werkprocessen”, zegt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid. Daarom ondersteunt de zorgverzekeraar al jaren huisartsen als zij zich aansluiten bij gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden in de buurt. “Zorgprofessionals worden minder belast en het kwaliteitsniveau van de zorg wordt nog verder verbeterd. Inwoners vinden op één plek alle zorg in de buurt die zij nodig hebben.”

PASSENDE OPLOSSINGEN Onderzoeksbureau SeederDeBoer is positief over de routekaart. “Mooi om te zien hoe de huisartsen samen met de HCA, gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid vanuit een collectief perspectief het gesprek aangegaan zijn en gezocht hebben naar passende oplossingen,” zegt Jeroen Buma, partner bij SeederDeBoer. “Deze samenwerking is essentieel voor het succesvol volbrengen van de routekaart. Mooi is verder dat de oplossingsrichtingen worden verbreed naar de gehele Amstelland regio. Een voorbeeld voor andere regio’s die kampen met vergelijkbare problematiek.”

advertentie
advertentie