CDA-burgerraadslid Bert Rouwenhorst heeft diverse huurwoningen bezocht en klachten beoordeeld.
CDA-burgerraadslid Bert Rouwenhorst heeft diverse huurwoningen bezocht en klachten beoordeeld. CDA Amstelveen

CDA opent klachtenlijn voor huurders Eigen Haard; corporatie wil met partij in gesprek

5 april 2023 om 09:58 Wonen

AMSTELVEEN CDA Amstelveen heeft een klachtenlijn voor huurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard geopend. Het afgelopen jaar kreeg de fractie diverse klachten over de wijze waarop Eigen Haard klachten afhandelt. Het gaat om meldingen omtrent het energielabel, technische onvolkomenheden, slechte reparaties, geen controle op uitgevoerde werkzaamheden, onheuse bejegening, zeer lange wachttijden en het niet nakomen van afspraken. Eigen Haard laat in een reactie weten graag met het CDA in gesprek te gaan.

CDA-burgerraadslid Bert Rouwenhorst heeft de afgelopen maanden veel huurwoningen van Eigen Haard bezocht en de klachten beoordeeld. “Het CDA is van mening dat wij als samenleving er alles aan moeten doen om iedere Amstelvener een goede en betaalbare woning te bieden die ook wooncomfort biedt. Helaas is voor veel huurders bij Eigen Haard niet van te spreken, gelet op de onvrede over de handelwijze van de verhuurder.”

NIEUWE AFSPRAKEN

De gemeente Amstelveen heeft in 2021 weliswaar prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard, maar die noemt het CDA ‘boterzacht’. Daarom heeft de fractie het college van B en W via schriftelijke vragen verzocht zo spoedig mogelijk nieuwe bindende prestatieafspraken te maken op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid,communicatie en het op een fatsoenlijke manier afhandelen van klachten.

Klachten doorgeven aan het CDA kan bij Bert Rouwenhorst via: b.rouwenhorst@amstelveen.nl. Zie ook cda-amstelveen.nl

REACTIE EIGEN HAARD

Eigen Haard zegt graag met het CDA in gesprek te gaan. “Als inderdaad blijkt dat er zaken niet goed gaan bij Eigen Haard, dan moeten we daar uiteraard mee aan de slag,” aldus Eigen Haard-woordvoerder Wim de Waard. “Wij wachten een verzoek van het CDA om in gesprek te gaan af. Huurders kunnen klachten overigens ook bij ons melden, telefonisch of via de website.”

Eigen Haard is niet van plan de huidige prestatieafspraken, die gelden tot en met 2024, open te breken. “In overleg met gemeente en huurdersorganisatie is op onderdelen al een aantal afspraken geactualiseerd,” aldus De Waard. “Volgend jaar gaan we in gesprek over een nieuwe ‘set’ prestatieafspraken voor vier jaar.”

BEWONERSRAAD

Cor Spinhoven, voorzitter van de Bewonersraad Amstelveen van Eigen Haard,  laat in reactie weten het verwonderlijk te vinden dat de plaatselijke afdeling van het CDA zich opeens gaat opwerpen als klachtenbureau voor de huurwoningen van Eigen Haard in Amstelveen. ‘Dat terwijl wij als Bewonersraad van Eigen Haard degene zijn die de binnenkomende klachten behandelen. Beetje dubbelop,’ aldus Spinhoven. Zie voor meer informatie over de Bewonersraad: www.bewonersraad-amstelveen.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie