De VVD-fractie vroeg het college om een overzicht van de leegstand in Amstelveen. De fractie maakt zich met name zorgen over leegstand in de Schildersbuurt (Stadshart).
De VVD-fractie vroeg het college om een overzicht van de leegstand in Amstelveen. De fractie maakt zich met name zorgen over leegstand in de Schildersbuurt (Stadshart). VVD Amstelveen

In Amstelveen staan 868 woningen leeg

26 januari 2023 om 11:35 Wonen

AMSTELVEEN In Amstelveen staan 868 woningen leeg (peildatum 5 januari 2023). Dit betekent dat er geen inschrijving op een adres bekend is en dat er in deze woningen minimaal 6 maanden niemand ingeschreven stond volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Dat meldt het college van B en W in antwoord op vragen van VVD-raadslid Victor Frequin. Hij stelde de kwestie aan de orde naar aanleiding van een bericht in Het Parool dat er in de gemeente Amsterdam 19.000 woningen leegstaan. Frequin wilde daarop weten hoe de situatie in Amstelveen is.

Grootste plek waar leegstand is, is de Aquariusflat van woningstichting Eigen Haard. De hele flat staat leeg, omdat de woningen momenteel worden gerenoveerd en verduurzaamd. Daarnaast staan er nog enkele sociale huurwoningen langdurig leeg, maar ook daar is volgens B en W een goede verklaring voor. Het betreft onder andere woningen die dienen als logeerwoning, een proefwoning voor nieuwe verduurzamingstechnieken en losse woningen die gerenoveerd worden.

LEEGSTANDSVERORDENING

In september 2022 is er een brief naar de eigenaren van de woningen gestuurd die volgens het BRP leegstaan. Er is aan de woningeigenaren verzocht om aan te geven waarom de woning leegstaat en om zich alsnog in te schrijven in het BRP. Huiseigenaren die geen reactie hebben gegeven of waar het zeer waarschijnlijk is dat de Leegstandverordening wordt overtreden, krijgen te maken met vervolgacties.

De huidige Leegstandverordening biedt volgens het college voldoende mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Met de extra financiële middelen die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld, kan er de komende jaren effectief worden gehandhaafd, stellen B en W. ‘Hiermee wordt onder andere aanvullend uitvoeringsbeleid ter ondersteuning van Leegstandverordening opgesteld en wordt de daadwerkelijke handhaving gefinancierd.’

HOGERE CIJFERS

In september 2022 kreeg de gemeenteraad nog hogere cijfers toegezonden over de leegstand in Amstelveen. Uit het BRP bleek toen dat er 1.499 woningen leegstonden. Bij die telling was echter  geen rekening gehouden met “normale’ frictieleegstand (korter dan zes maanden leeg). “Hierdoor is het beeld ontstaan dat de leegstand in Amstelveen ver boven het regionale gemiddelde lag. Dit blijkt niet zo te zijn,” aldus het college. De gemeenteraad krijgt voortaan de cijfers over woningen die langer dan zes maanden leegstaan, zodat de gegevens goed vergeleken kunnen worden.

De VVD-fractie vroeg ook specifiek naar informatie over de leegstand van de woningen in de Schildersbuurt in het centrum van Amstelveen. Het lijkt er daar volgens de VVD op dat eigenaar URW (Unibail-Rodamco-Westfield) woningen lang leeg laat staan. Het college geeft daar geen rechtstreeks antwoord op, maar geeft in onderstaand overzicht wel aan dat in het Stadshart 84 woningen leeg staan.

De leegstand is als volgt over Amstelveen verdeeld (peildatum 5 januari):

- Amsterdamse bos 6

- Bankras 53

- Bedrijventerrein Legmeer/Bovenkerk 9

- Buitengebied noord 19

- Buitengebied zuid 39

- Elsrijk oost 60

- Elsrijk west 24

- Groenelaan 147 (in deze wijk staat de Aquariusflat)

- Keizer Karelpark west, 64

- Keizer Karelpark oost, 61

- Kostverlorenhof, 31

- Middenhoven, 17

- Oude Dorp/Bovenkerk dorp 45

- Patrimomium 30

- Randwijck, 46

- Stadshart, 84

- Uilenstede/Kronenburg, 9

- Waardhuizen, 42

- Westwijk oost, 51

- Westwijk west, 31

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie