Wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens tijdens een bezoek aan de door brand getroffen studentenwoning in Uilenstede
Wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens tijdens een bezoek aan de door brand getroffen studentenwoning in Uilenstede Gemeente Amstelveen

Studentenwoningen in Uilenstede voorzien van rookmelders

20 augustus 2021 om 09:00 Wonen

AMSTELVEEN Studentenhuisvester DUWO heeft alle complexen in de Amstelveense studentenwijk Uilenstede voorzien van rookmelders. De gemeente had hier eerder dringend op aangedrongen naar aanleiding van een brand begin februari in een van de flatgebouwen. De brand woedde toen op de vierde verdieping van een van de studentenflats. Vijf bewoners moesten behandeld worden wegens rookvergiftiging van wie er twee naar het ziekenhuis werden gebracht.

De gemeente drong er daarna bij DUWO op aan om alle circa 3.000 studentenkamers in Uilenstede worden vóór aanvang van het nieuwe studiejaar 2021-2022 van een rookmelder voorzien. De studentenhuisvester heeft daar na enige discussie gehoor aan gegeven. Dat gebeurde vooruitlopend op nieuwe regelgeving die in juli 2022 van kracht wordt. De aanwezigheid van goed functionerende rookmelders is een belangrijk onderdeel van die nieuwe regelgeving. Ook voor DUWO geldt dat al haar studentencomplexen van rookmelders moeten zijn voorzien. Uilenstede heeft daarbij nu voorrang gekregen. De plaatsing van rookmelders op de campus is inmiddels afgerond. Dat gebeurde in goed overleg met de gemeente en de brandweer van Amstelveen. Tot juli 2022 gaat DUWO ook rookmelders ophangen in de andere studentencomplexen elders in het land.

BRANDWERENDE DEUREN Het aanbrengen van rookmelders is niet de enige preventiemaatregel die in Uilenstede wordt getroffen. Ook de toegangsdeuren worden vervangen. Na de brand op Uilenstede liet DUWO een gespecialiseerd bureau onderzoek doen naar de brandveiligheid op de campus (volgens regelgeving in het bouwbesluit 2012). Uit het onderzoek bleek onder meer dat de toegangsdeuren van de torens niet voldoende brandwerend zijn (20 minuten brandwerend in plaats van 30 minuten). Daarop werd besloten om de deuren bij alle zes torens te vervangen. De uitvoering daarvan is inmiddels in volle gang. In één van de torens is het werk al afgerond. Eind van het jaar zal ook de rest van de torens op de campus zijn voorzien van nieuwe brandwerende deuren.

BRANDVEILIG GEDRAG Naast de preventieve maatregelen is ook de bewustzijn van brandveilig gedrag bij bewoners van groot belang. Daar werd ook in het onderzoek werd daarop gewezen. In studentencomplexen worden regelmatig obstakels in vluchtwegen geplaatst (zoals oude meubels en bierkratten). Ook heeft DUWO de ervaring dat bijvoorbeeld rookmelders regelmatig worden verwijderd of brandblussers voor de lol worden gebruikt. De studentenhuisvester probeert bewoners naar eigen zeggen al jaren aan te zetten tot brandveilig gedrag. Beheerders letten bij hun rondes in de studentencomplexen altijd op brandgevaarlijke situaties en spreken bewoners hierop aan. In samenwerking met de brandweer worden ook regelmatig brandveiligheidsacties gehouden, waarbij studenten zelf kunnen ervaren hoe het is om in een met rook gevulde gang te moeten vluchten en te struikelen over obstakels.

INTENSIEVE CONTROLES Op Uilenstede wordt nu extra veel aandacht besteed aan brandveiligheid. Er wordt intensiever gecontroleerd. Alle wooneenheden hebben te horen gekregen wat ze moeten aanpakken en ook daarop wordt weer gecontroleerd. In de komende tijd zal DUWO strenger handhaven op het in tact laten van de rookmelders en het vrijhouden van de vluchtwegen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie